Juelsmindebanen – 6. etape – Stenderup og Ørnstrup stationer – ca. 12 km

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 6.etape PDF

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

Juelsmindebanen – 6. etape – Stenderup og Ørnstrup stationer – ca. 12 km

Parkering ved Forsamlingshuset, Bråvej 1, 8781 Stenderup.

Stenderup Kirke
Kirken er den ældste bygning i Stenderup.
Den hvidkalkede del af kirken er bygget i middelalderen 1150-1175.
Tårnet i de røde munkesten er først opført i år ca. 1500, mens det blytækkede spir er fra 1700-tallet. Våbenhuset er bygget på tårnet under en total renovering i 1865, før var det ved mandsindgangen på skibets sydside.
Ved en gåtur rundt på kirkegården kan man finde gravminderne efter mange af stationsbyens indbyggere gennem tiden. Folk med titler og fag, der ikke findes i landsbyen længere.

Fra kirken fortsættes ad Hedenstedvej.

Hedenstedvej
2: Høker / Købmand
3: ”Dalbo” – Maler, Telefoncentral
4: Slagter med forretning
5: Brugsforening (2)

Brugsforeningen 1933

6: Vognmandsforretning
7: Bager med butik
8: Missionshuset ”Emaus”
9: Herreskrædder, Manufaktur
10: Klosmager, Cykelsmed
12: Tømrer, Stenhugger, Jordemoder
13: Herre- og Damefrisør
15, 17, 19: Savværk, Tømrerforretning
20: Købmand, Brugsforening (1)
21: Saddelmager, Trikotage
22: Baneformand
24: Slagter, Hjemmesygeplejerske

Slagtermester Viggo Jensen og Metha – 1948

25: Tømrer- og snedkerforretning
26: Barber, Slagter, Apotekerudsalg
28: Herreskrædderi
30: Vognmand, Lillebil, Køreskole
34: Købmand
36: Vognmand, Lillebil
38: Centralskolen
39: ”Fristed”, Karetmager, Snedker
40: Børstenbinder, Fransk Vask
41: Distriktsjordemoder
44: Handelsgartneri

Mejeriet lå lige op ad banen på Gl. Mejerivej 1.

Stenderup Andelsmejeri

Drej til højre ad Stationsvej.

Stenderup Station – Stationsvej 3 9,3 km
Som andre af banens bygninger blev stationen opført af tømrermester Nielsen fra Rårup.
Stationsbygningen fungerede tillige som byens posthus i 102 år, fra 1883 – 1986, hvor postbetjeningen rykkede ind i brugsen.

Stationsekspedient Pauline Hansen

Kør til højre ved Lystrupvej og til venstre ved Ørnstrupvej.

Overkørsel
Jernbanen krydsede Ørnstrupvej lige udenfor byen ved Smedevænget bagom ”Vibo” og ind over marken mod Dallerup Skov. Banen løb langs det levende hegn inde på marken til højre.

Vandborg
Herude i Vandborg mellem Ørnstrupvej 97 og 99 skete en ulykke den 16. feb. 1947.
Bagerbilen fra Stenderup havde været ude med brød til nogle ejendomme. Chauffør Carl Sørensen havde ikke set toget og med stor kraft blev bilen ramt og slæbt mange meter hen ad banelegemet, før den blev slynget ned ad en 5 meter dyb skrænt.
Vognmand Karl Kristensen, Stenderup, kom til og ydede førstehjælp.
Da Falck nåede frem var Kristensen allerede kørt til Hornslet sygehus med den bevidstløse chauffør. Bagerbilen var knust, men Carl Sørensen var heldig og slap uden varige mén.

Dallerup Skov trinbræt 8,3 km
Anlagt lige i skovkanten – vest for huset på Dallerupskovvej 34 – til skoleeleverne i området.

Efter huset drejes ind i skoven og vejen følges til første tværvej, hvor der holdes til venstre.

Sporet i skoven
Der er stadig et synlig spor, der holdes fri for træer, så man kan se, hvor banen gik gennem skoven.
Det er muligt at cykle/gå langs sporet, men det kan til tider være svært pga. opvækst og vådt føre.

Derfor går ruten i stedet mod Trælleskov på den anden side af Ørnstrupvej.

Lystrup Trælle
I Trælleskov – en del af Dallerup Skov – holdt røvere og ugerningsmænd til omkring år 1800 og voldte beboerne megen skade. Beboerne klagede til herredsfogeden, der rådede dem til selv at fange røverne og rydde dem af vejen.

Da man anlagde Juelsmindebanen, fandt man i skoven to mandsskeletter. Man formodede, at det var røverne fra Lystrup Trælle.

Kør til højre ad Kærsholmvej og til venstre ad Ørnstrupvej.

Ørnstrup
En samling gårde med de to større gårde Horsholm og Store Ørnstrupgård.

Kør ad Dallerupvej hen til St. Ørnstrupgårdvej, der nu er privat, blind vej.

Ørnstrup Station 6,6 km
Den mindste station med en lille ventesal, to små stuer og et kontor med billetsalg, gods- og postekspedition. Det var begrænset hvor mange rejsende, der tog over denne ensomt liggende station.

Ørnstrup Station

Fortsæt ad Dallerupvej.

Dallerup Sø
Søen er dyb med stejle sider. Klokkedal Å har sit udspring i søen og løber herfra over mod Horsens Fjord, hvor den løber ud ved Boller.
Her boede engang en ond og ugudelig mand, Hr. Torben, som brugte tiden på svir og spil.
Trods ”munkens” advarsler fortsatte Hr. Torben og hans brødre det syndefulde liv – så en dag sank slottet dybt ned i jorden. I hullet efter slottet opstod Dallerup Sø – fortælles det!

Udsigt til Bjerrelide
Her langs Bjerrevej ligger Dallerup Sø og åbne marker mod vest. Mod øst er der udsigt over mod Bjerrelide med markerne op ad skråningerne mod skovene og Purhøj øverst oppe.

Galgebakken
Her blev forbrydere henrettet – tyveknægte blev hængt med tyvekoster på ryggen og mordere blev halshugget.
Den sidste henrettelse på Bjerrelide var morderen Søren Bundgård Rasmussen, der blev halshugget d. 16. december1856.
Han blev stillet for Retten i Bjerre den 29. januar 1856 og dømt til »at miste sin hals og hans hoved at sætte på en stage«.

Der er en vandresti op til Galgebakken mellem husene på Bjerrevej 297 og 299.

Fortsæt evt. en tur ind på en lille rundtur i Bjerre.

Bjerre
Herredsbyen med Bjerre Kro, der blev kongelig privilegeret i 1850. Kroens historie er langt ældre. Her har bønder på vej hjem fra marked i Horsens, fejret den gode handel og trætte rejsende sovet ud, mens hestene har hvilet i stalden.

Bjerre Arrest
Bjerre Arrest er opført i 1846 – som arrest og tinghus (en bygning, hvor der afholdes rettergang).
Fra 1923-1932 var bygningen udlejet til Horsens Tugthus, og fra 1939-1945 var den anneks til Statsfængslet i Horsens og blev efter befrielsen anvendt til fængsel for værnemagere.
De sidste fanger forlod arresten i 1956, hvorefter forsvaret havde bygningen til 1980-81.
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest har siden 2015 arbejdet på at renovere arresthuset og gentænke det som et anderledes og spændende vandrerhjem, museum og samlingssted.

Kør tilbage og fortsæt ud ad Stenderupvej.

Bjerre Mølle
Den fine gamle mølle er åben, så man kan komme ind og se, hvordan en rigtig vejrmølle er indrettet.
Som noget usædvanligt er møllen er beklædt med tegl. Den sidste møller lukkede i 1955.

Stenderup
På vej ind i Stenderup igen kommer man forbi nogle af de gamle gårde. Det var her langs vejen og hen mod kirken lå landsbyen 8 gårde, degneskolen og nogle huse – samt kirken, naturligvis.
Sådan så det nogenlunde ud indtil først teglværket og siden Juelsmindebanen satte gang i udviklingen, der forvandlede Stenderup til stationsby.

”Her og der”
Togfører Sofus ”Her og der” Damgaard var en lille hurtig mand, der som navnet fortæller var både her og der. ”Min kone er blevet opereret for blindtarmsbetændelse – både her og der”, berettede han i den anledning. Han havde en lidt militærisk facon. Med raske skridt gik han langs toget og råbte ”Stenderup!” med tryk på rup.
En vinterdag på vej til Horsens standsede toget pludselig lidt udenfor Torsted. Damgaard fløj ud af toget for at være til nytte, men havde overset, at grøften langs banen var dækket af sne.
Det eneste synlige af ”Her og Der” var et hul i sneen og kasketten ved siden af hullet. Damgaard kravlede op ad grøftens side og gennembrød sneen endnu en gang.