Juelsmindebanen – 8. etape – Horsens Banegård og Torsvang Trinbræt – ca. 12 km

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 8.etape PDF

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

Juelsmindebanen – 8. etape – Horsens Banegård og Torsvang Trinbræt – ca. 12 km

Parkering på p-pladsen nord for Horsens Banegård.

Ruten går først hen ad Banegårdsgade til Kongensgade og videre til Vitus Berings Plads ved den runde kiosk.
Bag kiosken ligger det gamle posthus.

Den første Banegård
Den første banegård i Horsens lå her for enden af Jessensgade med en stor plads foran. Midt på pladsen stod en fontæne og her omkring ventede hestedroskerne på kunder fra toget.
Den imponerende bygning lå med fronten op mod Jessensgade og fik i 1898 selskab af det store posthus, der blev bygget vinkelret på stationen.

I bygningen lå billetsalget, rejsegods-ekspedition og 1. og 2. klasses ventesal. Ventesalen lignede en gammeldags dagligstue med røde plysstole og plyssofa. 3. klasses ventesal var mere enkel med lange borde og træbænke, men også med restaurant og salg af aviser og blade.

Juelsmindebanens tog holdt ved østsiden af statsbanernes hovedperron syd for hovedbygningen, og banens spor endte vinkelret på posthusets sydside, hvor der var en drejeskive og en remise med opholdsrum for lokomotivpersonalet.
Bryrup- og Tørringbanerne lå på den anden side af statsbanernes spor, som man gik over via en imponerende gangbro.

Privatbanerne fik egen stationsbygning i 1898, der blev deres hovedkontor, indtil bygningen blev revet ned i 1952.

Juelsmindebanens spor fra banegården løb parallelt med statsbanernes, der hvor Lichtenbergsgade ligger nu. Kør ned ad Lichtenbergsgade og hold ved Bygholm Å.

Rødebro
Sønderbrogade gik over Bygholm Å ved Rødebro. Imellem Rødebro og DSB’s jernbanebro byggede Juelsmindebanen en jernbro. Nu er der lagt asfalt over broerne.

Fortsæt op ad Bygholm Parkvej til broen over jernbanen.

Jernbanebroen
Da den nuværende banegård blev bygget i 1929 flyttede banen også længere ud. Under broen ses DSB’s to spor og til højre resterne af det tidligere Juelsminde spor.
På den anden side af åen her inde til højre bag det grønne lå Juelsmindebanens remise, der blev bygget i bindingsværksstil.

Gå ad fodgængerfelterne over og fortsæt ned ad Fuglevangsvej.

Ringvejen
Jernbanens spor ud af Horsens er lagt om tre gange. Det første spor fra 1884 gik her sammen med DSB’s, der fortsatte ud mod Hattingvej. Juelsmindebanen drejede mod syd i et stort sving over gennem kolonihaverne vest for Ringvejen og tilbage op mod Torsvang.

Kør op ad Ringvejen – ca. 200 m.

Banen 1929
Da banen blev flyttet i 1929 gik den nord for området, hvor Schurs fabrikker ligger nu og DSB’s

spor fortsatte op langs haveforeningen Carl Troelsen Minde over mod Hattingvej.
Juelsmindebanen bøjede af i en bue ud til der, hvor Ringvejen ligger og tilbage op mod Torsvang.

Kør op til broen over jernbanen.

Banen 1972
Med den nye Ringvej flyttede banen atter sydpå og nu var Juelsmindebanen ikke længere med.
Til højre for banelinjen ses nogle høje træer bag et mere åbent areal. Det var her, at Juelsmindebanens første spor gik inde.

Nu skal der cykles et godt stykke op ad den lange bakke mod Torsted.

Rytterfægtning Mindesten
I 1864 kæmpede 5 danske dragoner sig igennem en overlegen tysk styrke på 10-12 tyske ryttere.
Flere blev hårdt sårede og en dansk dragon måtte lade livet. Der er rejst en mindesten for den heltemodige indsats.

Vejlevej krydses ved Ørnstrupvej og der fortsættes hen mod kirken.

Lige før kirkegården køres ad stien ned til Vedbæksalle, der følges højre om.

Her gik banen ved siden af Torsted Bæk, hvor der nu er en flisebelagt sti hen mod regnvandsbassinet. Banen fortsatte op til venstre for kirken.

Vedbæksalle og Vedbæksvænget
Jernbanen lå, hvor de to veje går nu.

Følg den smalle sti (fortov) for at komme fra
Vedbæksalle til Vedbæksvænget.

Torsvang
Banen krydsede Strandkærvej og fortsatte over Vejlevej, forbi det lille ledvogterhus, der ligger lavt tæt ved landevejen.
Selv efter, der kom bomme over vejen skete der trafikuheld, og med den stigende trafik måtte toget af sikkerheds hensyn stoppe op og passere vejen langsomt.

I 1950 blev der oprettet et trinbræt her 3 km fra Horsens Banegård. Det blev et populært trinbræt og der blev hurtigt anlagt en ordentlig perron vest for landevejen.

Træk cyklen over fodgængerfelterne og fortsæt hen til – og ned ad Ydunsvej.

Vandtårnet
For enden af Ydunsvej går en sidegren af Mosegårdsvej ned mod vandtårnet. Banen gik parallelt til venstre for denne vej og fulgte den række af høje træer man ser ned mod Ringvejen.

Kør tilbage til Mosegårdsvej og kryds Vejlevej (pas på trafikken). Fortsæt nedad og kør til venstre ud ad Bjarkesgade.

Schuur
Sporet fra 1929 eksisterede stadig i 1976 – ihverfald som et sidespor til Brdr. Schurs fabrik. Først kommer broen over DSB’s nuværende to spor og lidt længere henne kan man se det gamle spor, der gik ind til Schur og hvor – fra 1929 til 1957 – også Juelsmindebanen kørte.

Fortsæt op til Fuglevangsvej og videre til Bygholm Parkvej, hvor der forsættes nedad til venstre.

Jernbanesabotage
Inde til højre står en mindesten.
Den 10. februar 1945 ville to lokale modstandsfolk forsøge at ødelægge skiftesporet her ved viadukten. De havde udset sig skiftesporets såkaldte hjertestykker, der var svære at erstatte.
De ankom forklædt som banearbejdere, men noget gik galt. Måske gik sprængladningen af ved et uheld eller måske fandt tyskerne de to mænd mistænkelige. Det kom ildkamp og de to sabotører, Georg Walther Andersen og David Vang Jensen, blev dræbt af de tyske soldater.
Deres lig blev samme nat gravet ned i en skråning vest for Bygholm Sø. Stedet blev senere fundet og de to mænd fik en ordentlig begravelse.

Fortsæt ned ad Bygholm Parkvej og drej ind til højre og følg Peblingestien ind i parken.

Ca. 200 m henne fortsættes over træbroen mod banegården (skilt med lokomotiv).
Kør gennem tunnelen (fra 1978) under bane-terrænet og over til banegården, hvor der er en elevator i venstre side. Der er også plads til cyklen.
Og så er vi fremme ved

Horsens Banegård
Juelsmindebanen flyttede som sagt med da den nye statsbanestation blev indviet i 1929.
Juelsmindebanen holdt normalt til på perron 2 og både den og Odderbanen havde sporene øst for DSB’s spor. Bryrupbanen og Tørringbanens spor lå længst mod vest på den anden side af DSB’s spor.

Horsens Andels Svineslagteri
I 1887 byggede man verdens første andelsslagteri i Horsens og det fik stor betydning for de lokale jernbaner. Landmændene på egnen kunne nu levere deres gris/grise til den lokale station og så sørgede stationsforstanderen for forsendelse og senere afregning.
Stationernes “Svinebog” viser, at det ofte kun var 1 eller 2 svin landmanden leverede af gangen.
I 1890 slagtede man 30.000 svin om året.
Til sammenligning slagtes der nu (2020) 100.000 svin om ugen i Horsens.