Årets gang

Kvindernes årsplan
Til hverdag malker de, passer børn, laver mad og gør rent.
Kvindernes arbejde er inddelt i cirkler, hvor man kan se hvad de laver hver måned, hver kvartal, hvert år osv..
Kvindernes arbejde er også inddelt, ligesom mændenes, i forår, sommer, vinter og efterår.

Årets gang kvinder

Jeg undrer mig over hvorfor kvinderne kun bagte brød hver måned.

Mændenes årsplan
Mændene passer til hverdag dyrene på gården. Som man kan se i midten af cirklen.
Mændenes arbejdsdag er inddelt ligesom kvindernes.
Forår, sommer, vinter og efterår.

Årets gang mænd

Jeg blev overasket over at mændene også hjælper til med hus arbejde.

Udarbejdet af elever ved As Friskole.

Etiket: