Kategori: As

Fodbold

Video om fodbold i As: Lavet af elever på As Friskole.

Etiket:

Cykelsmeden

Se en video om cykelsmeden:

Etiket:

Købmanden

Se en video om Købmanden:

Etiket:

Fiskerøgeriet

Se videoer om fiskerøgeriet:

Etiket:

Skomageren

Se en video om skomageren:

Etiket:

Slikmutter

Se videoer om slik- og brødbutikken:

Etiket:

Centret

Se videoer om centret:

Etiket:

As Friskole

Se videoer om skolen:

Etiket:

Havnen i As Vig

Se en video:

Etiket:

Frihedsstøtten

Se en video om Frihedsstøtten: Vidste du at – klik på link: Frihedstøtten

Etiket:

Palsgård – sagn om navnet og stenen på Ashoved

Elever fra As Friskole fortæller sagn om navnet Palsgård: – og om den store sten på Ashoved:

Etiket: ,

Høst

Her kan du se en video om høstteknik gennem tiden – og noget om at tærske med plejl:

Etiket:

Ashøj

Omtrent en fjerdingvej fra Palsgård ligger en stor høj, som hedder Ashøj, der er bevokset med krat. Her levede en bjergmand, som fik en pige ind i højen. Der stod noget kvæg nede på marken omkring højen, og denne mark

Etiket: ,

Fodbold

Video om fodbold i As:

Etiket:

As Forsamlingshus

Video om forsamlingshuset:

Etiket:

As Kær og omegn

Klik på linket: As Kær og omegn

Etiket:

Dyreliv i As Kær

Dyrelivet under overfladen. Der er en del fiskearter. Den dominerende fiskeart er nok geden som æder næsten alt. Den spiser normalt skaller, men den kan også finde på, at æde mange andre fiskearter. Man ser aldrig at de voksne ænder

Etiket:

Isager Andelsmejeri

Her er 3 videoer om Isager Andelsmejeri. Der er to korte videoer og en længere med interview med husets ejer, Bendte Klinke, til sidst: Vidste du at de beholdt en dampmaskine som kørte på kul Vidste du at Isager Mejeri

Etiket: ,

Der var engang på landet

FRA FÆSTEBONDE TIL SELVEJER Når en bonde var fæstebonde ejede han ikke sin jord, gård, redskaber eller dyr selv. De var ejet af godsejeren. SELVEJE 1750’erne: første køb af jord til selveje. De slap for hoveri og kunne nu bruge

Etiket:

Årets gang

Kvindernes årsplan Til hverdag malker de, passer børn, laver mad og gør rent. Kvindernes arbejde er inddelt i cirkler, hvor man kan se hvad de laver hver måned, hver kvartal, hvert år osv.. Kvindernes arbejde er også inddelt, ligesom mændenes,

Etiket:
Top