Det var landmand Johs. Vandel, der i begyndelsen af 1900-tallet, startede en destruktionsanstalt for døde dyr på sin ejendom Møllegården. Den senere ejer Søren Laursen Sørensen solgte i 1934 virksomheden til Vejle og Omegns Andelsslagteri. De opførte en moderne kødfoderfabrik, …

DAKA Read more »

I 1913 startede Korsør Stenforretning en skærvefabrik på Remmerslundvej, hvor Genknus ligger i dag. ”Den østjyske israndslinie” går ned gennem Østjylland og gennem området ved Løsning, og sten og grus, bragt hertil med isens smeltevand, har aflejret sig i området. …

Skærven Read more »

”Børnenes, ungdommens og hele sognets bygning”. I begyndelsen af 1950’erne var det sognerådets idé at skabe et nyt mødested, og det var sognerådsformandens, gårdejer Arne Møller, Sæbberupgårds, kongstanke at få styrket fællesskabet i sognet. Sognegården skulle bygges ved skolen, og …

Sognegården Read more »

Aksel Søgaard købte Løsning ”Materialhandel” i 1922 af Købmand Sørensens enke. Dengang var der ikke noget, der hed selvbetjening. Aksel Søgaard eller en af de ansatte stod bag disken og vejede varerne af og pakkede dem ind til kunden. Varer …

Købmanden Read more »