DAKA

Johs. Vandel i hestevognen foran den gamle destruktionsanstalt
Johs. Vandel i hestevognen foran den gamle destruktionsanstalt
Det var landmand Johs. Vandel, der i begyndelsen af 1900-tallet, startede en destruktionsanstalt for døde dyr på sin ejendom Møllegården.
Den senere ejer Søren Laursen Sørensen solgte i 1934 virksomheden til Vejle og Omegns Andelsslagteri. De opførte en moderne kødfoderfabrik, bl.a. forsynet med et hydraulisk tørsmeltningsanlæg.

Kødfoderfabrikken "Løsning" havde egne lastbiler
Kødfoderfabrikken “Løsning” havde egne lastbiler
Råvarerne til fabrikken var slagteriaffald og selvdøde dyr fra landbruget.
Kød og ben hakkes, opvarmes og presses. ”Pressekagen” tørres, steriliseres og findeles til kødbenmel. Blod fra slagterierne behandles ved en vakuumproces, spraytørres, steriliseres og forarbejdes til blodmel.
De færdige produkter, kødbenmel og blodmel, anvendes til foder i landbruget.
Af det afpressede vand og fedt fremstilles teknisk fedt, der anvendes i kosmetik- og sæbeindustrien – og lim, der bl.a. anvendes til spånplader.

Kødfoderfabrikken "Østjyden" 1960
Kødfoderfabrikken “Østjyden” 1960
I 1950’erne sluttede slagterierne i Odder og Horsens sig til og mange andre jyske og fynske slagterier fulgte efter.

Ved 40 års jubilæet i 1974 var virksomheden vokset fra det lokale, med afhentning af selvdøde dyr på hestevogn, til Danmarks største af sin art med 25 lastbiler på vejene til afhentning af råvarer. 70.000 tons råvarer blev til 20.000 tons kødbenmel og 20.000 tons teknisk fedt.

Forureningsbekæmpelsen, især lugtforureningen, har krævet store investeringer i årenes løb. En række forskellige teknologier bruges til at fjerne lugt fra luften, bl.a. forbrænding, biofiltre, aktivkul filtre og ozonanlæg.

Daka oplyser, at de i dag er en del af den internationale SARIA-koncern, som fremstiller kvalitetsprodukter til fødevarer, foder, landbrug, aquaindustrien og anden industriel anvendelse.
SARIA er aktiv inden for området vedvarende energi (biodiesel og biogas), og udbyder af tjenesteydelser til landbrugs- og fødevareindustrien