Kategori: Rask Mølle

Uge 03 – Urørt skov

Omkring 13.300 hektar fordelt på 45 skove i Danmark bliver forvandlet til urørt skov eller anden diversitetsskov. I den urørte skov kommer der en variation, der skaber livsbetingelser for dyr og planter ud over de sædvanlige. I Hedensted Kommune er

Boring Kirkebakke – sagn

På kirkebakken ved Boring har stået en kirke, endnu nævnt i 1524. I 1528 omtales den som “den øde kirke” ved Navlhale (Rask Mølle). Den skal være nedbrugt af Claus Glambæk, Rask, der i 1589 benyttede murstenene til hvælvinger i

Etiket:

Skovby husmandskoloni

Den fattige husmand De tidlige husmandssteder i Danmark var små, fattige boliger, måske med en lille klat jord til, hvor man kunne dyrke lidt grønsager og holde et får. Det var passende, mente godsejerne og de større gårdmænd, der betragtede

Etiket:

Uge 27 – På cykel gennem Uldum Kær

I Uldum Kær er der fred og ro og højt til himlen. Man kan komme på kryds og tværs gennem kæret – både til fods og på cykel. Der er fine stier – nogle steder bygget i træ hævet op

Uge 19 – Stationsbyen Rask Mølle

Byen Rask Mølle opstod omkring stationen efter jernbanen kom til i 1891. På den historiske vandretur langs Hovedgaden fik vi historier om husene og beboerne i Rask Mølle – her ved Stationspladsen.

Vandretur – Rask Hovedgård og Skovby

Torsdag den 26. maj 2016 kl. 19 inviterer Kend din landsby på en vandretur med indlagte historier ved Rask Hovedgård og husmandskolonien Skovby. Turen arrangeres i samarbejde med Sonja Eskerod Madsen, Hviring Sogns Lokalarkiv. Sonja og hendes mand, Hans Madsen,

Rask Hovedgård og husmandskoloni

Rask Hovedgård og husmandskolonien Skovby et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer (nr. 89). Rask Hovedgård er bygningsfredet. Den er kendt siden 1493 og i 1922 blev hovedgårdsjorden udstykket til statshusmandsbrug. Hovedgården ligger på et fredet voldsted med bro og vandfyldte

Etiket:

Uge 26 – Rask Mølle

Et omfattende gravearbejde er i gang i Rask Mølles gamle bydel. Hele gader graves op – her set fra Mølletoften. Men hvor lå den raske vandmølle egentlig – hvad er dens historie og hvor kom vandet mon fra ? Det

Top