Brøndum – oprindelig sommerbolig for sagfører Matzen – Arboe Brøndum købte og ombyggede til hotel omkring 1960. Fremtræder nu i dag som ”BRØNDUMHUS” med torv. Nr. 14 – Radioforretning – byens 1. købmandsforretning 1898 – flyttede senere til ”Kompastorvet” Nr. …

Odelsgade Read more »