Odelsgade

T3 1 Brøndums hotel
Brøndum – oprindelig sommerbolig for sagfører Matzen – Arboe Brøndum købte og ombyggede til hotel omkring 1960. Fremtræder nu i dag som ”BRØNDUMHUS” med torv.

Odelsgade (2)
Nr. 14 – Radioforretning – byens 1. købmandsforretning 1898 – flyttede senere til ”Kompastorvet”

T3 3 9 Odelsgade 1
Nr. 18 – CheckPoint – tidl. kun i 1 etage – drevet af Frøkenener Jensen som Trikotage (metervarer) – ikke oprindelig bindingsværk

T3 3 1 Indvielse af afholdshotel og Højskolehjem 1909
Afholdshotellet/Højskolehjem indviet i 1909 – ved tårnet var der tidligere skomager. Senere ombygget til Bodega ”Skomageren” nu lejligheder.

T3 9 5 Vue af Odelsgade omkring 1965
Biografen
– midt i billedet – 16/7 1942 af Harry Skårup Gejel – som tidligere var Handelsbanken ca. 1929.

T3 9 6 Citygade - Centret
Centret – bygget 1961 som blandet manufakturhandel bygget af Georg Jørgensen der også var stærkt engageret i Færgens genopståen (Juelsminde-Kalundborg Linien) i 1973 blev ejendommen ombygget og der blev etableret butikscenter med flere brancher.

T3 10 2 Søgade 1984
Cementstøber – i starten af 70’erne byggede Viggo og Ilse Frandsen VISØ – en moderne Sport- og marineforretning.

Pottemageren – omkring 1920. Pottemageren her har altid været godt besøgt af byens turister, der skulle have ”Navnekrus” med hjem.