Tag: Kulturmiljø

Skovby husmandskoloni

Den fattige husmand De tidlige husmandssteder i Danmark var små, fattige boliger, måske med en lille klat jord til, hvor man kunne dyrke lidt grønsager og holde et får. Det var passende, mente godsejerne og de større gårdmænd, der betragtede

Etiket:

Rask Hovedgård og husmandskoloni

Rask Hovedgård og husmandskolonien Skovby et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer (nr. 89). Rask Hovedgård er bygningsfredet. Den er kendt siden 1493 og i 1922 blev hovedgårdsjorden udstykket til statshusmandsbrug. Hovedgården ligger på et fredet voldsted med bro og vandfyldte

Etiket:

Hammer Mølle

Hammer Mølle et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Langs den spæde Gudenå, to kilometer syd for udspringet, ligger Hammer Mølle. Møllen kendes fra 1600-tallet og tilhørte Hammergård indtil 1806, hvor den blev solgt til selveje. Møllebygningen blev udvidet til to

Etiket:

Møllerup

Gravhøje og jernaldergrave ved Møllerup er et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer (nr. 85). (Del af udpegningen ligger i Ny Vejle Kommune). I området langs Gudenåen omkring Møllerup findes en koncentration af 10 fredede og 13 overpløjede gravhøje samt tre jernaldergrave.

Etiket:

Koutrup ejerlav

Kovtrup ejerlav et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Kovtrup ejerlav ligger i det kupe­rede israndsområde og afgrænses mod øst af Dybdal Bæk og mod vest af den spæde Skjern Å, der udspringer lige ovre på den anden side af grænsen

Etiket:

Hærvejen

Hærvejsforløbet er at af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Siden oldtiden har Hærvejsstrøget forbundet den nordlige del af Jylland med det nordtyske område. Hærvejen følger i store træk hovedvandskellet på den jyske højderyg. Færdslen har her undgået at skulle krydse moser og

Etiket:

Skævlund Mølle

Skævlund Mølle er et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Skævlund Mølle ligger ved Skjold Å og kan spores tilbage til 1300-tallet. I 1688 var den skyldsat til godt en halv tønde hartkorn. Den eksisterende mølle er opført som kornmølle i 1847

Etiket: ,
Top