Tag: Kulturmiljø

Rask Hovedgård og husmandskoloni

Rask Hovedgård og husmandskolonien Skovby et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer (nr. 89). Rask Hovedgård er bygningsfredet. Den er kendt siden 1493 og i 1922 blev hovedgårdsjorden udstykket til statshusmandsbrug. Hovedgården ligger på et fredet voldsted med bro og vandfyldte

Udgivet i Rask Mølle Etiket:

Hammer Mølle

Hammer Mølle et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Langs den spæde Gudenå, to kilometer syd for udspringet, ligger Hammer Mølle. Møllen kendes fra 1600-tallet og tilhørte Hammergård indtil 1806, hvor den blev solgt til selveje. Møllebygningen blev udvidet til to

Udgivet i Hammer Etiket:

Møllerup

Gravhøje og jernaldergrave ved Møllerup er et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer (nr. 85). (Del af udpegningen ligger i Ny Vejle Kommune). I området langs Gudenåen omkring Møllerup findes en koncentration af 10 fredede og 13 overpløjede gravhøje samt tre jernaldergrave.

Udgivet i Hammer Etiket:

Koutrup ejerlav

Kovtrup ejerlav et et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Kovtrup ejerlav ligger i det kupe­rede israndsområde og afgrænses mod øst af Dybdal Bæk og mod vest af den spæde Skjern Å, der udspringer lige ovre på den anden side af grænsen

Udgivet i Hammer Etiket:

Hærvejen

Hærvejsforløbet er at af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Siden oldtiden har Hærvejsstrøget forbundet den nordlige del af Jylland med det nordtyske område. Hærvejen følger i store træk hovedvandskellet på den jyske højderyg. Færdslen har her undgået at skulle krydse moser og

Udgivet i Hammer Etiket:

Skævlund Mølle

Skævlund Mølle er et af Hedensted Kommunes kulturmiljøer. Skævlund Mølle ligger ved Skjold Å og kan spores tilbage til 1300-tallet. I 1688 var den skyldsat til godt en halv tønde hartkorn. Den eksisterende mølle er opført som kornmølle i 1847

Udgivet i Rårup Etiket: ,