Tag: Sagn

Uge 47 – Barritskov

Man fortæller at Barritskov i gamle dage ejedes af en smuk frue, men at hun var ond og lunefuld – og hun blev mest kaldt den onde frue. Hun skal have ejet en ring med en sjælden sten, som havde

Udgivet i Barrit, Se ugens baggrundsbillede Etiket:

Cyprianus – og mølleren i Bjerre

En møller i Bjerre var en mester i den sorte kunst og ejede Cyprianus. Engang havde en bonde fra Aale stjålet en økse fra ham, men han måtte ved midnatstid bringe den tilbage, og han førtes på denne tur så

Udgivet i Bjerre Etiket: ,

Ståstenen – den store sten på Ashoved

På Endelave boede en jættepige, som var forelsket i jætten på Palsgård, men da hun troede, han var bleven hende utro, blev hun meget forbitret, løste sit strømpebånd, gjorde deraf en slynge og slyngede en sten efter jætten. Stenen blev

Udgivet i As Etiket:

Uge 48 – Det sorte hul ved Barritskov

“Den gamle abildallé” udmunder i “Det sorte hul”…” “Sælsomme ting skal her kunne ses mellem hegnene ved nattetide”, skriver Ole Bjerremand Hansen i Vejle Amts Årbog 1951. “Det spøger i Det sorte hul, sagde man i min drengetid, og de

Udgivet i Barrit, Se ugens baggrundsbillede Etiket: ,

Uge 41- Spindekællingen

I Skjold sogn, er et sted, fortælles det, hvor fire bymarker løber sammen, nemlig Bisholt, Brund, Skjold og Stourup. På dette sted sidder hver aften en kælling og spinder. Man må vogte sig vel for at se på hende, for

Udgivet i Se ugens baggrundsbillede Etiket:

Uge 25 – Spindekonens høj

På sydsiden af Horsens Fjord, et par hundrede meter fra Bisholt Strandvej mod Flintehage ligger Spindekonens høj. Gemt bag træer og buske ligger højen og inde under tjørnekrattet er jorden gravet grundigt igennem af ræven. Sagnet fortæller, at i gammel

Udgivet i Se ugens baggrundsbillede, Skjold Etiket: ,

Palsgård – sagn om navnet og stenen på Ashoved

Elever fra As Friskole fortæller sagn om navnet Palsgård: – og om den store sten på Ashoved:

Udgivet i As, As Etiket: ,

Ashøj

Omtrent en fjerdingvej fra Palsgård ligger en stor høj, som hedder Ashøj, der er bevokset med krat. Her levede en bjergmand, som fik en pige ind i højen. Der stod noget kvæg nede på marken omkring højen, og denne mark

Udgivet i As, As Etiket: ,

Mindeparken

7 år efter godsejer Schous død besluttede ”en kreds af borgere”, at de ville rejse ham et smukt mindesmærke. Ejnar Viggo Schou havde skabt en stor virksomhed på Palsgård og var gået foran i bestræbelserne på at gøre Juelsminde kendt

Udgivet i Juelsminde Etiket:

Den spanske soldatergrav

Det har altid heddet sig blandt folk på egnen, at en spansk soldat var blevet begravet i Fuglkær. Forhistorien er den, at i 1808 fører Danmark krig imod England og har indgået en alliance med kejser Napoleon Bonaparte af Frankrig.

Udgivet i Stenderup, Stenderup Etiket:

Stagsevold

Stående ved Stagsevold i den vestlige del af Stagsrode Skov kan enhver se, at her har ligget en lille borg omgivet af en voldgrav. Man ser kældermurene til et oprindeligt borghus opført af munkesten. Der har sandsynligvis kun været 1

Udgivet i Barrit, Barrit Etiket:

Guldhøj

Her i Grund skov ligger en gravhøj, ”Guldhøj”, som flere folkemindesamlere har fået fortalt om. Sagnet fortæller, at en grev Ott har begravet en guldskat i højen og det siges, at der ses lys over højen om natten. Der fortælles

Udgivet i Stouby Etiket: ,

Træhesten

Træhesten er det grønne område ved kirkegårdens sydøstlige hjørne. Oprindelsen til navnet Træhesten er usikker, men den mest umiddelbare forklaring er, at der engang har stået en træhest på stedet – et strafferedskab, der blev brugt til at straffe bønderkarle

Udgivet i Glud Etiket:

Dysbjerg

Dysbjerg har altid virket dragende på folk. Bjerget, der rejste sig på den flade mark og gav udsyn fjorden rundt. Her er holdt folkemøder på Grundlovsdag, skytteforeningen samledes her, og her fejrer de lokale Sct. Hans aften. Grusgraven Den store

Udgivet i Glud Etiket: