Ashøj

AshøjOmtrent en fjerdingvej fra Palsgård ligger en stor høj, som hedder Ashøj, der er bevokset med krat. Her levede en bjergmand, som fik en pige ind i højen.

Der stod noget kvæg nede på marken omkring højen, og denne mark hed Isager.
En hel del piger gik ned for at malke dette kvæg, og iblandt dem var der en ung gal én, der altid var på spil. Hun ville gøre løjer og tog derfor fat i halen på en hvid kalv, men den løb afsted med hende, og de andre synes hun forsvandt i Ashøj.

Der inde var hun i 7 år, og kom da hjem igen, men var siden aldrig rigtig i hovedet.

Kilde: Danske Sagn som de har lydt i folkemunde, Evald Tang Kristensen

Etiket: ,