Så står den vist godt. F.v. Oldermand Poul Skytt, Gartner Niels Sørensen, Sognepræst Poul Erik Å. Sørensen, Fmd. for Stouby Lokalråd, Ole Lyse.

Plantet i anledning af 50-året for afholdelse af det første Kjørmesgilde i Stouby. Hvert år den 2. februar er det Kyndelmisse, Kjørmes Knud eller slet og ret Kjørmes. Denne dag var halvdelen af vinteren gået, og derfor skulle halvdelen af …

Uge 47 – Kjørmes Egen i Stouby Read more »

Opført i 1864 af Sønniche Arenkiel. Arbejdede som kornmølle, der betjente lokale landmænd. Møllen var hjemsted for Stouby Lokalforening under Jydsk Andels-foderstofforretning, lokalfore-ningen blev opløst i 1989. Møllen havde bevilling til udskænkning af alkoholiske drikke i en længere periode. Desværre …

Stouby Mølle Read more »

Foran kystskrænterne, på det lave engareal ud mod Vejle Fjord få hundrede meter fra havet, opførte Karen Gyldenstjerne sit enkesæde Rosenvold i 1585. Holger Rosenkrantz havde tidligere oprettet Rosenvold som hovedgård omkring 1570. Han havde erhvervet arealerne fra den tidligere …

Rosenvold Read more »

Oprindelig flere gårde under Rosenvold. I 1800`tallet var her 2 gårde: Over Rohden og Neder Rohden. 1869 blev gårdene slået sammen af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte avlsgården, herefter var navnet Rohden. 1897 overtog Baron Flemming Lerche og hustru …

Rohden Read more »