Ulleruphus

Hvis man traver en tur i Statsskoven vest for Vejlefjords skov, vil man i nærheden af fjorden opleve at skoven rummer et mindre område med en bevoksning af frugttræer og frugtbuske og et stykke åben mark.

Dette er resterne af køkkenhaven til et lille husmandssted: ULLERUPHUS
Beboerne levede af lidt landbrug og fiskeri, supleret med skovarbejde og anden form for daglejerarbejde.

Disse levn af beboelse findes flere steder langs fjorden. Enkelte steder kan man også i skoven gennemskue hvor markerne har været. Et af stykkerne hedder f. eks. ”Høegemarken” efter familien Høeg.

Fra tiden, hvor huset blev brugt af Kildebjerget som feriehytte.
Fra tiden, hvor huset blev brugt af Kildebjerget som feriehytte.

Det omtalte sted, ”Ulleruphus”, havde faste beboere indtil midten 1960`erne, derefter blev det brugt af spejdere og børnehjemmet Kildebjerget som weekend- og feriehytte i en del år.

Huset var ejet af statsskoven. Det var dyrt at holde ved lige og blev, som så mange andre i samme situation, nedrevet. Det skete i begyndelsen af 1980`erne.

Stouby Lokalarkiv