Så står den vist godt. F.v. Oldermand Poul Skytt, Gartner Niels Sørensen, Sognepræst Poul Erik Å. Sørensen, Fmd. for Stouby Lokalråd, Ole Lyse.

Plantet i anledning af 50-året for afholdelse af det første Kjørmesgilde i Stouby. Hvert år den 2. februar er det Kyndelmisse, Kjørmes Knud eller slet og ret Kjørmes. Denne dag var halvdelen af vinteren gået, og derfor skulle halvdelen af …

Uge 47 – Kjørmes Egen i Stouby Read more »