Uge 47 – Kjørmes Egen i Stouby

Uge 47 – Kjørmes Egen i Stouby
Så står den vist godt. F.v. Oldermand Poul Skytt, Gartner Niels Sørensen, Sognepræst Poul Erik Å. Sørensen, Fmd. for Stouby Lokalråd, Ole Lyse.
Så står den vist godt. F.v. Oldermand Poul Skytt, Gartner Niels Sørensen, Sognepræst Poul Erik Å. Sørensen, Fmd. for Stouby Lokalråd, Ole Lyse.
Så står den vist godt. F.v. Oldermand Poul Skytt, Gartner Niels Sørensen, Sognepræst Poul Erik Å. Sørensen, Fmd. for Stouby Lokalråd, Ole Lyse.

Plantet i anledning af 50-året for afholdelse af det første Kjørmesgilde i Stouby.

Hvert år den 2. februar er det Kyndelmisse, Kjørmes Knud eller slet og ret Kjørmes.
Denne dag var halvdelen af vinteren gået, og derfor skulle halvdelen af bøndernes beholdninger af foder og mad, være tilbage. Dette fejrede man med en stor fest, hvor byens problemer og
kommende opgaver blev drøftet mændene imellem.

Denne tradition lever i dag videre specielt i Bjerre Herred, hvor næsten alle byer holder Kjørmesgilder. I Stouby begyndte den nyere tids Kjørmesgilder den 2. februar 1966.

Leder af Kjørmesgildet er oldermanden, der er på valg hvert år. Han sørger for, at alle traditionerne holdes i hævd. De samme sange skal synges hvert år, og han skal også sørge for, at der efter hans beretning om årets gang i Stouby, foregår en god, fornøjelig og seriøs debat.

Menuen har alle årene været den samme: Sild, julekål med kanelsukker, som den kendes i Bjerre Herred og ost, hvortil der drikkes øl og snaps. Det er selvfølgelig kun mænd, der kan deltage i Kjørmesgildet i Stouby.

Som en markering af det halvtredsindstyvende Kjørmesgilde den 2. februar 2016, besluttede en kreds af borgere i Stouby at plante Kjørmes Egen, som et symbol på traditionen, sammenholdet og den gode fremtid i Stouby.

Poul Skytt
Oldermand