Tag: Juelsmindebanen

Uge 27 – Ørnstrup Station

Den tidligere station på Juelsmindebanen ligger ude på marken mellem Ørnstrup og Dallerup. Stationen var lille med kun 2 små stuer, en lille ventesal og et kontor, hvor der var billetsalg og gods- og postekspedition.

Etiket:

Uge 15 – Jernbanebro ved Hornsyld By

Inde på marken – ved den lille Urlev Å – syd for Nørremarksvej i Hornsyld ligger stadig fundamentet fra en jernbanebro over åen. Broen stammer fra Juelsminde Banen, der lå her i årene 1884-1957. Der var station i Bråskov og

Etiket:

Uge 12 – Juelsminde Banen i Dallerup Skov

Kører man gennem Dallerup Skov fra Ørnstrup mod Stenderup bevæger man sig fra Horsens Kommune ind i Hedensted Kommune. Lige efter kommuneskellet er der en P-plads på venstre side. Herfra kan man gå en tur i skoven, hvor man et

Etiket:

Vesterby holdeplads – Øksenhavevej 6

Fra Juelsmindebanens højest beliggende station i Barrit (70 m.o.h.), faldt banen hele vejen ned mod Juelsminde. Efter trinbrættet i Gramtange nåede man banens ejendommeligste ekspeditionssted, Vesterby. En mindre træbygning fungerede som billetsalgssted gennem hele banens levetid. Der var ikke ansat

Etiket:

Klakring Station – Klakring Stationsvej 14

Stationen kom til at ligge et stykke fra den gamle landsby Klakring og der opstod en ny bebyggelse ved ”Klakring Station”. Samlet fik Klakring med stationsbyen 300 indbyggere, 2 skoler og 2 forskoler, forsamlingshus, hjem for epileptikere, sparekasse, brugsforening, andelsmejeri,

Etiket:

Højbo og Sandbjerg Børnehjem

Her hvor banen krydsede vejen fra Strandhuse til Klakring blev der anlagt en holdeplads, så sent som i 1954. Det blev til trinbræt ”Højbo” lige ved villaen med samme navn. Måske tænkte man på transportbehovet for de kommende beboere på

Etiket:

Jernbanestien

Stien her er den sidste rest af jernbanens forløb ved Juelsminde. Banen gik op mellem teglværkets lergrave, der i dag ligger tilbage i landskabet som ”teglværkssøer”. Juelsminde Teglværk havde også eget sidespor, som de selv måtte betale for – og

Etiket:

Juelsminde Syd

Dette trinbræt bestod af en længere jordperron og et venteskur, der var større end normalt (står nu på havnen ved siden af legepladsen). Juelsminde Syd eller Strandhusevejen blev en populær holdeplads – især i sommertiden med bade-iltog om søndagen. Det

Etiket:

Juelsmindebanen på havnen

De gamle fiskerhuse, der engang stod langs vejen til havnen er væk. Til gengæld har et af Juelsmindebanens venteskure fundet sin plads her som hyggeskur. Det stod i sin tid ved trinbræt ”Juelsminde Syd”, der lå ved Strandhusevej – over

Etiket:

Juelsminde Station

Hvordan så der så ud i 1884, da Juelsmindebanen åbnede og toget for første gang kom til byen?: ”Ved stationen, der ligger i en ringe afstand fra stranden, og hvorfra man ser Palsgård på den anden side af Sandbjerg Vig,

Etiket:

Peter Rousthøj

Peter Rousthøj, Stenderup Teglværk, havde allerede i 1875 planer om en jernbaneforbindelse til Stenderup og Juelsminde. Virksomheden i Stenderup var udbygget til et moderne teglværk med en stor produktion af mursten og drænrør og Rousthøj tænkte på at udvide produktionen

Etiket:

Stationsvej 3 – Stenderup Jernbanestation (Horsens Juelsminde Jernbane)

I slutningen af 1800-tallet var hovedjernbanenettet i Jylland etableret og man gik i gang med at bygge sekundære baner med det formål at trække handel til de større byer. Horsens blev i disse år kendt, som et knudepunkt for privatbaner

Etiket:

Stationsvej 1 – Stenderups- og omegns andels foderstofforretning

Den 25/3 – 1907 blev der i Stenderup afholdt stiftende generelforsamling i Stenderup og Omegns foderstofforretning. Efterfølgende meldte den sig ind i Jysk Andelsselskab for indkøb af foderstoffer, som i dag er en del af DLG. I 1880 trak det

Etiket:

Hornsyld station / Juelsminde banen.

For at skaffe bedre forbindelse mellem Horsens og Bjerre Herred tænkte man allerede sidst i 1870’erne på at anlægge en jernbane fra Horsens til den sydøstlige del. Efter megen diskussion blev linieføringen fastsat og arbejdet med skinnenedlægning og opførelse af

Etiket:
Top