Højbo og Sandbjerg Børnehjem

Her hvor banen krydsede vejen fra Strandhuse til Klakring blev der anlagt en holdeplads, så sent som i 1954. Det blev til trinbræt ”Højbo” lige ved villaen med samme navn.
Måske tænkte man på transportbehovet for de kommende beboere på Sandbjerg Børnehjem, der blev bygget på samme tid og stod færdigt i 1955.

Højbo var på den tid allerede pensionat, hvor besøgende på Kysthospitalet kunne bo. Det var ejet af Marie Christensen, som drev det i mange år. Her var plads til 4-5 liggende gæster.
Da pensionat Højbo lukkede engang i 50’erne, byggede datteren og hendes mand, Alfred Dahl, hus i Strandhuse. Det blev til “Dahls Cafe” med cafe og brødudsalg, senere “Inges Konditori” og “Strandhuse Hotel”.

Børnehjemmet blev opført lige bag Højbo, som et nyt og tidssvarende hjem, og som erstatning for børnehjemmet i Bjerre, med plads til 20 drenge og 8 piger.
Der var 7 ansatte, og hjemmet blev i alle årene ledet af forstanderparret Bent og Anna Johannesen, der var begyndt i Bjerre i 1946.
Ved hjemmets ophør i 1977 blev bygningerne overtaget af Juelsminde Kommune og brugt til bl.a. ungdomsklub.

Fra Højbo fortsatte banen i retningen rundt, hvor Dykjærvej løber nu, øst om Klakring op mod Klakring Station.

Et stykke inde på marken efter Dykjærvej ses stadig vandværket, hvor lokomotivet kunne få friske forsyninger til dampmaskinen.
Damplokomotiverne blev i 1933 erstattet af tre dieselelektriske lokomotiver. De to skinnebusmotorvogne kom til i 1952.

Højbo – Petersmindevej 6
Bygget 1934

Kilder:
B. Wilcke og P. Thomassen, Horsens Juelsminde Jernbane
Bjerre Herredsbogen 2