Kategori: As

Danseplads

Læs her: Danseplads

Etiket:

Tørvegravning

I 1943 og op i 50’erne blev As Kær brugt til tørvegravning. Tørvegravning er tørv, aflejring, der dannes i moser og består af døde plantedele, der kun er delvis nedbrudt pga. manglende ilt til gang. Tørv blev også brugt som

Etiket:

Uge 2 – Et gammelt hegn

De gamle hegn og diger fortæller landsbyhistorier om udskiftning af landsbyfællesskabets jorder, fredsskove fra 1805 og hovedgårdenes marker. Dette hegn fortæller også historien om vejen, der engang gik langs grænsen mellem Palsgårds jorder og landsbyen Overby fra Kirkholm til Munkegårdsvej

Etiket:

Ståstenen – den store sten på Ashoved

På Endelave boede en jættepige, som var forelsket i jætten på Palsgård, men da hun troede, han var bleven hende utro, blev hun meget forbitret, løste sit strømpebånd, gjorde deraf en slynge og slyngede en sten efter jætten. Stenen blev

Etiket: ,

Uge 38 – As Vandværk

En fælles vandforsyning af rent vand kom til As/Overby i 1948. Et stort fremskridt i forhold til pumpen i gården og slæbet med de mange spande. Nu kom der måske en hane med koldt vand ind i vaskehuset og i

Fodbold

Video om fodbold i As: Lavet af elever på As Friskole.

Etiket:

Cykelsmeden

Se en video om cykelsmeden:

Etiket:

Købmanden

Se en video om Købmanden:

Etiket:

Fiskerøgeriet

Se videoer om fiskerøgeriet:

Etiket:

Skomageren

Se en video om skomageren:

Etiket:

Uge 33 – Ashoved

Der er langt fra Palsgård og helt ud til spidsen af Ashoved og man må enten cykle eller gå for at komme der ud. Men det er så også det hele værd, når man kan sætte sig på skrænten længst

Uge 27 – As, Assens, Asknæs

Slår man op i gamle kirkebøger eller ser på kort fra 1800-tallet ser man, at As dengang hed Assens.Assens er måske afledt af Asknæs – et næs med asketræer. Et næs er en halvø, og betegnelsen er hentet fra den

Uge 24 – Asløkke

Asløkke er en samling af gårde og huse opstået ved udflytning i en regulær blokudskiftning af den sydlige del af As sogn. Bebyggelsen ligger på et frugtbart moræneplateau, der omgives af Klejs Kær og Klakring Kær samt landevejen mellem Juelsminde

Slikmutter

Se videoer om slik- og brødbutikken:

Etiket:

Centret

Se videoer om centret:

Etiket:

As Friskole

Se videoer om skolen:

Etiket:

Havnen i As Vig

Se en video:

Etiket:

Frihedsstøtten

Se en video om Frihedsstøtten: Vidste du at – klik på link: Frihedstøtten

Etiket:

Palsgård – sagn om navnet og stenen på Ashoved

Elever fra As Friskole fortæller sagn om navnet Palsgård: – og om den store sten på Ashoved:

Etiket: ,

Høst

Her kan du se en video om høstteknik gennem tiden – og noget om at tærske med plejl:

Etiket:
Top