Uge 38 – As Vandværk

Uge 38 – As Vandværk

En fælles vandforsyning af rent vand kom til As/Overby i 1948.

Et stort fremskridt i forhold til pumpen i gården og slæbet med de mange spande. Nu kom der måske en hane med koldt vand ind i vaskehuset og i køkkenet.

Smedemester Axel Madsen stod for både vandværk og mange vandrør og -haner.

IMG_8461 (1367x1368)