Ståstenen – den store sten på Ashoved

Ståstenen – den store sten på Ashoved

Ståstenen den store sten

På Endelave boede en jættepige, som var forelsket i jætten på Palsgård, men da hun troede, han var bleven hende utro, blev hun meget forbitret, løste sit strømpebånd, gjorde deraf en slynge og slyngede en sten efter jætten.
Stenen blev liggende en mil fra Palsgård i Ashoved Skov, hvor den ligger endnu og er en af de største sten i Danmark.
Adelheid Reedtz (97)

I gamle dage kom der en stor jætte til Endelave, og der fra kunne han se Rårup Kirke i Bjerre Herred. Derover blev han så rasende gal, at han straks lagde en sten i hans slynge og satte den efter kirken.
Men fordi vejen var så lang, omtrent 3 mil, måtte der sættes kraft på, lidt mere end ellers, og da gik det ene slyngebånd vel tidligt i stykker, så stenen faldt i Palsgård Skov, hvor den er godt kendt af mange, og den skal være stor som et lille hus.
Søren Hansen (129)

Kilde: Danske Sagn som de har lydt i folkemunde, Evald Tang Kristensen

Ståstenen ligger midt i skoven ude på Ashoved
Ståstenen ligger midt i skoven ude på Ashoved