Juelsmindebanen 1. etape – Juelsminde og Klakring stationer og Vesterby Holdeplads

En folder med oversigt over de 8 etaper langs Juelsmindebanen kan hentes her: Juelsmindebanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 1.etape PDF

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.


Juelsmindebanen 1. etape – Juelsminde og Klakring stationer og Vesterby Holdeplads

Parkering ved vandrerhjemmet Rousthøjs Allé 1.

Vandrerhjemmet er indrettet i den tidligere remise – dvs. garage for lokomotiverne.

Juelsminde Station
Stationen var en gul træbygning ud for den store røde funktionærbolig på Rousthøjs Allé 10.
I funktionærboligen boede stationsforstanderen, driftsbestyreren og lokomotivføreren.

Skinnebus ved Juelsminde Station

Juelsminde Syd – Rousthøjs Allé / Strandhusevej
En populær holdeplads – især i sommertiden – med bade-iltog om søndagen, der kørte den 30 km lange strækning på bare 33 minutter.
”Trinbrættet” bestod af en lang jordperron og et venteskur, der var større end normalt.
Det største udflugtstog i banens historie kørte i 1953 afsted med 1100 rejsende – og med lokomotiv både for og bag.

Venter på toget ved Juelsminde Syd / Strandhusevej

Jernbanestien – Tofteskovvej v/søerne
Teglværket fik eget sidespor og blev en stor kunde med betydelig eksport af teglprodukter og indkøb af store mængder kul til teglovnen.
Banen gik her gennem Juelsminde Teglværks arealer, mellem lergravene, der i dag ligger tilbage i landskabet som ”teglværkssøer”. Stien her er en rest af banen.
Fortsæt ad stien til Petersmindevej.

Juelsminde Teglværk – Mursten – Tagsten – Drænrør

Højbo og Sandbjerg Børnehjem
Trinbræt ”Højbo” ved villaen med samme navn. Ovenfor byggede man Sandbjerg Børnehjem i 1955 med plads til 20 drenge og 8 piger.
Et nyt og tidssvarende hjem ledet af forstander-parret Bent og Anna Johannesen.
I 1977 overtaget af Juelsminde Kommune og brugt til bl.a. ungdomsklub. Revet ned i 2011.

Klakring østre skole – Klakringvej 14
Hovedskole for den østlige del af Klakring sogn i perioden 1878-1952.
Man kunne gå i skole til og med 7. klasse.
Hvis børnene skulle have en “højere” uddannelse, måtte de fra femte klasse tage toget til Horsens for at få real- eller studentereksamen.

Klakring østre forskole – Savværksvej 2
Skolen her blev bygget i 1917. En et-årig uddannelse på Statens Forskoleseminarium i Vejle banede vejen for landsbyernes forskoler og forskolelærerinder.
I 1940’erne gik 1.- 3. årgang på skolen med undervisning 6 dage ugentligt.

Klakring Savværk – Savværksvej 9
Grundlagt af møllebygger Søren Johansen og i starten drevet af en vindmølle. Savværket producerede skafter til skovle, træ til vogne og senere møbeltræ med eksport til bl.a. England.
I det ”gamle” savværk, der lå ned til banen, var der læsseramper til toget, som kørte lige forbi.

Klakring Savværk -Tegning af Søren Knudsen

Klakring Station – Klakring Stationsvej 14
Stationen kom til at ligge et stykke fra den gamle landsby Klakring og der opstod en ny by – ”Klakring Station”- med bl.a. købmand og forsamlingshus. Stationsbygningen står stadig meget oprindelig med perron, pakhus og stald.

Klakring Station og pakhus

Ravnsborgsmeden – efter Kokborgvej 4
Smedesøn Jens Jensen blev gift med Ansine fra Ravnsborggården og fik tilnavnet ”Æ Rawnsborsme”. Han drev sammen med Ansine en høkerhandel og”kro” her godt 100 m inde på marken.
Selv efter Juelsmindebanens åbning hentede Jens sine varer i Horsens med hest og vogn. Ravnsborgsmeden døde i 1898, Ansine i 1909 og kort efter blev huset revet ned.

“Æ Rawnsborsme” og Ansines høkerhandel

Vesterby Holdeplads – Øksenhavevej 6
Juelsmindebanens ”ejendommeligste ekspeditionssted”. En mindre træbygning fungerede som billetsalgssted passet af købmanden eller hans kommis. Et lille skab inde i bygningen indeholdt billetter.
Et af de værste jernbaneuheld skete her ved Vesterby. 1. juledag i 1905, da toget fra Juelsminde påkørte en mælkevogn. Hestene blev dræbt og toget afsporet.

Vesterby Holdeplads – Kilde: Det Kgl. Bibliotek

Klakring vestre hovedskole og forskole – Vejlevej 19 og 23
Fra Vesterby kommer man først til forskolen, der er fra 1917 og ved siden af ligger hovedskolen fra 1883. Her underviste bl.a. Frands Holm, forfatter til bogen ”Bjerge og Hatting Herreder”, der er fyldt med lokalhistorier.

Klakring Kirke
Klakring kirke ser ud til at være en ret ny murstens-kirke, som den står på sit bakkehæld.
Den er dog fra romansk tid og oprindelig bygget af rå ukløvet granit.
Før kristendommen kom til landet har befolkningen dog uden tvivl brugt stedet som offer- og gravplads. Sit nuværende udseende har den fået ved en ombygning i 1868-71.

Stormly
Fælles kommuneskole fra 1858, senere ungdomsskole, højskole og hvilehjem.
I 1938 indrettet til plejecenter for mandlige epileptikere. Ombygget i 1996 med 24 plejeboliger.
I dag et socialt døgn- og dagtilbud med speciale inden for epilepsi og hjerneskade. Ejes og drives af Filadelfia (tidligere Kolonien Filadelfia), Dianalund.
Der er ca. 40 ansatte.

Klakring Andelsmejeri
Grundlagt som privatmejeri i 1882, men en kreds af landmænd overtog stedet i 1886, oprettede et andelsmejeri.
Omkring 1940 var der 5 mejerister, 1 kontrolmand, 1 til at fyre op for kedlen, 7 mælkekuske, 3 mælke-forhandlere og mejeribestyreren.
Der var et forholdsvis stort detailsalg, særlig om sommeren, på grund af beliggenheden tæt ved Juelsminde.

Tegning Søren Knudsen – forår 1935

Jordemoderhuset
Bygget i 1820 som bolig for den nyuddannede jordemoder Else Jensdatter, der skulle betjene de 2 sogne: As og Klakring. Hun var født i Hosby og blev gift med Hans Nielsen Bækling fra As.
I mere end en menneskealder passede Else Jensdatter sit store jordemoderdistrikt; hun døde i 1870.
Huset blev revet ned i 1980’erne for at give plads til udvidelse af golfbanen.

Efter Bolbroholtvej fortsættes på cykelstien mod Juelsminde. Man kan evt. køre over vejen ved feriekolonien Daneborg og fortætte på skovvejen, der går bag sommerhusene ved Sandbjergvig.

Daneborg og DUI – Feriekolonier
Daneborg sommerlejren blev indviet i 1914 og ligger på en grund lejet af Palsgård.
For lejrdeltagerne er der mulighed for boldspil på strandengen, båltænding på særligt indrettet bålplads og bademulighederne er de bedste.
Lejren ejes af FDF Fredericia og er nyopført i 2011 efter en brand i 2010.
DUI – feriekolonien er opført i 1922 og har lige siden været brugt af børn og unge til ferie- og weekendophold.
Der er 50 sovepladser, og der er køkken, spisesal m/pejs og et stort opholdsrum.
Ved kolonien er der bålplads, plads til boldspil og udendørsspisning.
Ejes af DUI – Leg og Virke Horsens afd.

Juelsminde Hallerne
Den første idrætshal i Bjerre Herred stod færdig i marts 1974.
Thue Gundesen, landmand og aktiv i gymnastik- og idrætsforening, havde skænket grunden kvit og frit til den selvejende institution ”Juelsminde Hallen”. Hallen er blevet til Hallerne, hvor en række foreninger tilbyder forskellige aktiviteter, sport og motion.

Juelsminde Skole
Det var svært at finde en oplagt placering for en centralskole i den daværende As-Klakring Kommune. Her var der dengang langt til alle, men med tiden har boligerne bredt sig over markerne omkring skolen. Den imponerende store og moderne skole blev indviet i 1953 – med 12 klasseværelse og faglokaler.
Skolen er udvidet i flere omgange og indskolingen er flyttet her til fra Lilleskolen, så der nu er ca. 550 elever fra 0. til 10. klasse.

Hellebjerg Idrætsefterskole
Hellebjerg blev oprettet i 1958 som landets første idrætsefterskole. Det første elevhold bestod af 11 piger. Skolen voksede hurtigt både hvad angik elever og bygninger.
I sommeren 1964 blev det en fællesskole med et 8 måneders kursus. KFUMs Idrætsforbund står bag skolen, og om sommeren afvikler forbundet leder-
/trænerkurser på skolen.
Hellebjerg har fokus på at være en sundheds-fremmende skole med rigtig meget idræt, viden om kost og skades-forebyggende træning.

Tog uden fører!
Engang faldt lokomotivfører Bechmann af, da toget befandt sig ud for teglværket. Først da man var nået omtrent til Klakring opdagede togfører Pedersen, at maskinen brasede afsted alene.
Han blev hed om ørerne, men havde alligevel åndsnærværelse nok til at entre lokomotivet og få det standset.
I mellemtiden var Bechmann kommet til sig selv og havde fået stablet sig på benene. Da han kom til Juelsminde gik han hen til stationsforstander Olsen og sagde: ”Ja, De må undskylde Olsen, jeg står her, men jeg faldt altså af”.
Han kom til Klakring og blev taget op igen. Sådan endte det drama.