Bjørnegrunden – Gudenåen ved Åle, dykkerfund fra 1979

Amatørmarinearkæolog og dykker Ole Ødman fandt på en strækning af 100-200 meter en større samling af knogler fra vilddyr og tamdyr samt keramik og redskaber fra oldtiden og middelalderen.

Knoglerne
Ole Ødman fandt 84 hele og dele af dyreknogler fra store og mellemstore pattedyr og en enkelt fiskehejre.

Stenredskaber og keramik
Billede3Udover knoglerne fandt han redskaber fra stenalderen, bl.a. en stridsøkse, to skiveøkser og en kærneøkse – redskaber fremstillet i perioden 2800-9000 f.v.t.

Keramikken var fra forskellige perioder i tiden fra 1100 f.v.t og til 1700 e.v.t.

Hvad fortæller fundet om stedet ?
Det er stadig et åbent spørgsmål om det store fund viser, at stedet har været et vigtigt vadested, et bosted eller måske en slagteplads.

Ifølge seniorforsker Søren H. Andersen fra Moesgaard er der tale om interessante fund, der viser stedets gode bevaringsforhold for organiske levn. Den slags steder er der ikke for mange af i Jylland.

Kronhjort – 21 knogler
Kronhjorten indvandrede 9.500 år f.v.t, på samme tid, som fyr og hassel kom hertil.

Geviret kastes i februar-april og et nyt vokser ud.
Dele af geviret blev brugt af mennesker i arbejdet med flint. Man kunne slå hård og præcist med disse redskaber under fremstillingen af knive, økser, mejsler og segl.

Hest – 17 knogler
Vildhesten indvandrede 11.550 år f.v.t. og uddøde 4.000 år f.v.t. Hesten blev jaget og spist.
Tamhesten, der kom til i bronzealderen, fik guddommelig status (solvognen) og blev senere brugt af krigerne og som trækdyr.

Kvæg – 14 knogler
Kvæget fik stor betydning fra bondestenalderen (3.900 f.v.t.- 1700 f.v.t), som slagtedyr, trækdyr og leverandør af skind, horn og knogler.

Mælken blev et vigtigt fødemiddel med fedtstof, protein, sukker og kalk. Man opbevarede mælken i keramikbeholdere og fremstillede tykmælk og ost.

Svin – knoglestykker fra 4 dyr
Tamsvinet kom til landet ca. 4.000 f.v.t og der er talrige rester i bopladsernes affaldslag. Fundet indeholder en knogle, der er savet over og en med gnavemærke.

Får/ged – knoglestykker fra 3 dyr

Gutefår - hvis udseende stemmer overens med fund fra jernalderen og vikingetiden
Gutefår – hvis udseende stemmer overens med fund fra jernalderen og vikingetiden

Hunden – en kæbegren
Hunden – det første tamdyr – fandtes i jægerstenalderen i typer som den grønlandske slædehund, lappehunden eller den norske elghund.
I bronzealderen blev hundene større og fra jernalderen findes flere racer.

Ulv – 3 hele knogler
Fundet indeholdt en overarm, en underarm og en albue fra ulven.
Billede17

Brun bjørn – 1 knogle
En hel højre underarm.

Urokse – flere knoglestykker
En hornstejle fra en mindre ko og en hornstejle fra et ældre dyr.
2 stykker ribben fra ældre dyr.
Billede19