Stouby Kirke

Et gotisk langhus med yngre tårn og våbenhus fra 1877.

Nyt blytag - fra restaureringen 1994-97
Nyt blytag – fra restaureringen 1994-97

Af den tidligere romanske frådstenskirke står kun skibets nordmur, der ved kirkens omdannelse 1400-50 indgik i langhuset.

Det nye orgel - 1997
Det nye orgel – 1997
Korets afslutning er 3-sidet. Det høje kirkerum har 4 hvælv.

Tårnet blev i 1817 nedskåret til lidt over skibets højde.

I korets vinduer er i 1951-52 indsat glasmalerier af Kræsten Iversen.

Altertavlen er et træsnit fra 1731.

I våbenhuset hænger et tidligere altermaleri (kopi af Rafaels Engle).

Senrenæssance prædikestol fra 1640 med greveligt våben, der må opfattes som tilhørende Chr. IV’s forstødte hustru, Kirsten Munk. Lille stenepitafium fra 1742.

Alterbordet er et panelværk fra 1977 af egetræ med korsdekoration. Alterbordet og Alterskranken er tegnet af arkitekt Lene Blume Dam, Stouby. Seneste hovedrestaurering er udført i 1994-97.

Se også: Stouby Kirke

Stouby Lokalarkiv