Skerrildgaard

Skerrildgaards historie kan føres tilbage til det 13. århundrede. Den havde status som en hovedgård, hvilket betød, at den havde forskellige privilegier og at der hørte fæstegårde til ejendommen.

Skerrildgaard 1912
Skerrildgaard 1912
Den nuværende hovedbygning er opført i 1766. Der har tidligere været en anden hovedbygning på samme sted, og den nuværende sidefløj er fra det forhenværende anlæg. Haven er anlagt før den nuværende hovedbygning blev opført.

Den store lade langs vejen er opført efter brand i 1879, og den gamle kostald mod syd, som i dag er svinestald, blev bygget efter brand i 1930’erne.

Hans de Hofmann (1733-1793) er en af de mest interessante ejere. Han arbejdede for regeringen i forbindelse med landevejsanlæg og hedens opdyrkning. I 1760 blev han præsident i Fredericia og i 1773 amtmand over Koldinghus Amt. Han fik stor betydning for landboreformerne, og han var ivrig med at få jorden udskiftet til fordel for bønderne.

Hans de Hofmann blev begravet i Nebsager Kirke, hvor der er mindesmærker over ham og hans bror, Tycho de Hofmann, der var teolog og forfatter. Omkring 1790-1800 blev bøndergodset solgt fra, og ejendommen skiftede ejere mange gange gennem de næste 100 år.

1912 købte Hans Sørensens Tingleff fra Vonsild Skerrildgaard. Nuværende ejere er Lene og Claus Tingleff (tredje generation), der har haft gården siden 1986. Landbruget drives i dag med svineproduktion og planteavl.