Rohden

Oprindelig flere gårde under Rosenvold.

I 1800`tallet var her 2 gårde: Over Rohden og Neder Rohden.

1869 blev gårdene slået sammen af den daværende ejer, Eggertsen, som opførte avlsgården,
herefter var navnet Rohden.

1897 overtog Baron Flemming Lerche og hustru Anne-Sophie Luttichau godset Rohden.
De opførte hovedbygningen.

Rohden

1923 overtog Folmer Luttichau godset, som blev i slægtens eje i 3 generationer.

2003 overtog Anders Kirk Johansen Rohden, som bruges til privat bolig for ham og hans familie,
samt center for driften af godset.

Da Rohden er privatejet og privatbolig, er der generelt ikke adgang for offentligheden. Dog er det tilladt at færdes i skovene til fods i henhold til Skov- og naturstyrelsens bestemmelser.

For yderligere oplysninger: www.rohdengods.dk

Stouby Lokalarkiv