Træhesten

Træhesten er det grønne område ved kirkegårdens sydøstlige hjørne.

Glud Kirke 1926 tegnet af Søren Knudsen

Glud Kirke 1926 tegnet af Søren Knudsen


Træhest og skamstøtte på Glud Museum fotograferet af Kjeld Hjorth Christensen 1954

Træhest og skamstøtte på Glud Museum fotograferet af Kjeld Hjorth Christensen 1954

Oprindelsen til navnet Træhesten er usikker, men den mest umiddelbare forklaring er, at der engang har stået en træhest på stedet – et strafferedskab, der blev brugt til at straffe bønderkarle i landmilitsen og ulydige fæstebønder tilbage i 16/1700-tallet.

Det fortælles (J.P. Baungård), at smeden Frants Toft i Sønderby blev sat i gabestokken her på stedet i 1740.

Han og hans kone overholdt ikke sabbatforordningen, der påbød folk at gå i kirke på helligdage, og nu skulle han straffes.

Men smeden var en meget stærk mand og mens folk sad i kirken under gudstjenesten, rykkede han gabestokken op og gik hjem, hvor han fik sin kone til at klippe sig fri. Han søgte til Ringstholm, hvor Palsgaards ridefoged tog ham under sin beskyttelse.

Ved landboreformerne i slutningen af 1700-tallet lå der 13 gårde i Glud.

I dag er Kirkely her øst for kirken den eneste aktive gård, der stadig ligger på sin gamle plads. Alle de andre flyttede med tiden ud på markerne omkring byen og blev udstykket i flere, mindre ejendomme.

Det var her på Kirkelys plads, at den gamle ”Rasmus Thomesøns gård” lå. Stuehuset, der er fra 1662, blev i 1912 flyttet til Glud Museum og er et af landets ældste.

Rasmus Thomesøns stuehus på Glud Museum

Rasmus Thomesøns stuehus på Glud Museum

Etiket: