Skamfutgade

Glud Kirkevej fra Præstegården til kirken blev kaldt Skamfutgade.
Skamfutte = skælde ud, skælde og smælde.

Nr. 15 – her lå gården, hvor flere af husene på Skamfutgade er udstykket fra. Selv flyttede gården ud til landevejen i 1855 og blev til Korsvejsgård, der ligger på hjørnet skråt over for Glud Museum.
Det gamle stuehus, der lå tilbage brændte i 2000.

Nr. 17 – var en lod af den udflyttede gård. Her var der 5 tdl., der blev til gartneri.

Nr. 34 – bygget af graver Niels Jensen i 1931. Her var to haver, anlagt af Niels Jensen og Viggo Østerby. Jorden hørte under præstegården, men det var kun Niels Jensen, der fik lov at købe jorden.

Nr. 19 – huset er fra 1770’erne. Ejedes af Peder Væver, Hans Peder Andersen, hvis enke og sønner havde huset til vel omkring 1950.
Her har også boet træskomand, syerske og ”Julens Glæde”.

Skamfutgade set fra vest med det gamle enkesæde
Skamfutgade set fra vest med det gamle enkesæde
Nr. 36 Det gamle Enkesæde
I 1833 bliver huset kasseret som egnet til enkesæde og der bygges et nyt ved siden af præstegården. Det gamle hus er væk og der er bygget et nyt længere tilbage på grunden.

Nr. 38 Forskolen
1899 Første lærerinde Kirstine Pedersen, 1909 Anna Jensen, 1936 Helga Svenstrup
Børnene gik i ”lilleskolen” de første 3 år.

Nr. 21 Fjordglimt eller Klodsmagerhuset. Her har boet en nåtler, der lavede træskærearbejde – og endnu en klodsmager.

F.v. mand ?, Elvira Jensen g.m. Ringeren (Bechgaard Jensen), datteren Ellen Marie "Dudde" og sønnerne Erik og Frede. I døren Peter Oborg
F.v. mand ?, Elvira Jensen g.m. Ringeren (Bechgaard Jensen), datteren Ellen Marie “Dudde” og sønnerne Erik og Frede. I døren Peter Oborg
Nr. 23 Peder Oborg havde boet i det gamle fiskerhus ved Glud Håb.

Nr. 25 – her var to lejligheder. Her boede bl.a. ”Bister”, Chr. Rasmussen. En gang nord/syd delte huset i to. Der stod en taburet med en primus. Det var familens køkken. (primus, petroleumskogeapparat uden væge, svensk patent Primus AB). Her har boet familier med 2 og 3 børn.

Nr. 27 – her lå det gamle fattighus – på langs med vejen, bygget sammen med de øvrige. Her boede Andrea Sypige og Viggo Østerby (klodsmager og tækkemand), der byggede det nye hus omkring 1930.

DSC_0463 (2)Der var en fælles brønd lige vest for forskolen. I 1934/35, da der kom vandværk var det ikke alle, der kom med. 15 husstande fra Nordbakken og hen til hovedskolen fik ikke indlagt vand. Det var først senere i 1950’erne og de sidste i 1960’erne.

Vejen til nordmarken hed tidligere Bøgeholtvej og gik øst om brønden.

Nu hedder vejen Nordmarksvej og på nr. 2 lå brugsen. Der var oprindelig en gård og da den flyttede ud til Stourupvej 5, blev gårdtomten købt af skomager Ole Hansen, Glud Kirkevej nr. 19, der solgte til en købmand og i 1919 blev huset solgt til brugsen.

Den nye udstykning, Kirkeageren, hed tidligere Tønnishaven.

Der er stenpikning under asfalten fra Kirkely til Gludvej nr. 38 ifølge Ejnar Pedersen, Nordbakken, der så det ved kloakarbejde.

Vandborg Bro: En stenkiste under Glud Kirkevej. Der kom vand helt omme fra Fruens Toft, over gartneriets marker (nu Tofteparken), under Museumsvej og Glud Kirkevej til Kirkelys dam og videre over Kirkelys marker til Dysbjerg (ikke til Ørbæk ved Øster Bisholtvej 10). Blev rørlagt ved grundforbedringer i 1932.

Det var under Vandborre Bro, at Jørgen Andersens ænder var sneet inde i 3 uger, men de overlevede – og her Peder Nybys kone kunne høre helhesten humpe over på 3 ben.

De fleste oplysninger er fra Anna Laursen og Hans Andersen Hansens optegnelser