Mindeparken

7 år efter godsejer Schous død besluttede ”en kreds af borgere”, at de ville rejse ham et smukt mindesmærke.

Ejnar Viggo Schou havde skabt en stor virksomhed på Palsgård og var gået foran i bestræbelserne på at gøre Juelsminde kendt som turistby. Han havde skænket byen en kirke – og mindeparken skulle indvies den 8. juni 1933 på 20-års dagen for kirkens indvielse.

Kgl. Bygningsinspektør Magdahl-Nielsen havde udarbejdet planen, hvorved den lille lund ved Svanedammen skulle omdannes til mindepark.

En 10 tons tung sten blev hentet fra runddyssen Kongshøj ved Barrit. Ifølge folkesagnet skulle kong Harald Klak være begravet her. Han var Danmarks første kristne konge, døbt i Mainz i 826, og det var ham, der fik Ansgar med til Danmark.

Kongshøj var ikke fredet og med tiden blevet så ødelagt, at der var bred opbakning til at flytte stenen.

Falck måtte rekvireres for at få den tunge sten flyttet til sin nye plads.

T3 15 Mindeparken

Fru Schou overdrog ved indvielsen Mindeparken til Juelsminde Grundejerforening.