Svanedammen

Godsejer Schou, der købte Palsgård i 1908, kom til at sætte sit præg på den nye by.

I modsætning til den tidligere planløse bebyggelse blev der nu reguleret, og en bygningsinspektør ansat, der skulle varetage opførelsen af nye huse med en smuk, praktisk indretning, omgivet af stilfulde haveanlæg.

Svanedammen etableres
Det lave, sumpede område blev hævet ved at udgrave en stor dam og sprede den opgravede jord ud på arealet.

For at få yderligere fyld til de lave steder hentede man sand fra bakkerne i skoven og grusgraven i Tofteskoven blev resultatet af de mange læs, der skulle til.

Nu kunne der bygges villaer, anlægges haver – og udsættes svaner i dammen.

Gennem tiderne har Svanedammen været et populært samlingssted for byens børn og unge om vinteren – når isen kan bære.