Boring Kirkebakke – sagn

Boring Kirkebakke – sagn

På kirkebakken ved Boring har stået en kirke, endnu nævnt i 1524. I 1528 omtales den som “den øde kirke” ved Navlhale (Rask Mølle).

Den skal være nedbrugt af Claus Glambæk, Rask, der i 1589 benyttede murstenene til hvælvinger i Hvirring Kirke.

Sagnet fortæller, at stenene ved Boring kirke aldrig måtte flyttes. Den der flyttede den første sten kunne ikke undgå en ulykke.

Claus Glambæks folk troede på det gamle sagn, og da han ikke kunne få nogen til at tage den første sten, gjorde han det selv i nattens mulm og mørke. Han tog en sten under sin venstre arm og red med den til Hvirring, og der hvor han lagde stenen står Hvirring Kirke i dag.

Men ulykken ramte ham. Hans venstre arm visnede, og han må stadigvæk ride hver nat ved midnatstide ad vejen fra Boring til Hvirring.

Det skulle ikke være heldigt, hvis man møder ham på hans ridt!