Aale Andelsmejeri

Privat mejeri startede på Bjerregaard omkring 1880.

Malkeholdet på Bjerregaard ca. 1890

1889
Maskiner og mejersker fra Bjerregaard flyttede med til det nye andelsmejeri i Aale 1889.
Der var dengang i alt 722 køer i mejerikredsen fordelt på 108 leverandører.
Den samlede årlige mælkeleverance var 2.180.233 pund.

Aale Andelsmejeri 1889
Ko fra Kresten Pedersen, Pedersdal ca. 1900. Skulle være en af Jyllands højestydende.

1916
Telefon: Aale 2 – Mejerikreds: Midtjysk

Mejeriet efter ombygning

Mejeriet var blevet ombygget i 1905 og 1915. Der var beboelse med 10 værelser, hvor de 3 var til personalet.

De 4 medarbejdere (mejersker) fik 1900 kr. i løn.

Mejeriet var medlem af Smøreksportforening.

Formand: Thule Thulesen, Lillebjerg, Aale.
Tidligere formænd: Kr. Jensen, Bjerregaard og gårdbestyrer Ole Troelsen, Lykkebjerg (1890-1916)

Mejeribestyrer: Joh. Nielsen

2 Alfa Laval centrifuger, Kærneælter “Hamlet”, Kedel, maskine og kulsyrekølemaskine fra Th.Th. Sabroe, flødebassin, elektricitet. Ostelagret afkøles fra kølemaskinen. Firkantet 15 m høj skorsten.

50 års jubilæum i 1939

1960
104 leverandører leverer 3.418.679 kg mælk.

Detailsalg af mælk og ost fra 1 vogn.
Smør til Midtjysk Smøreksport-Forening, Horsens. Ost sælges til grossist.

Personale: Leder, 2 mejerister og 1 mandlig ufaglært medhjælper.

Mejeribestyrer: Jens Sigvald Nielsen, f. Aale – siden 1/11-1946

Formand: Anders Brun, proprietær, næstfmd. Horsens Andelsslagteri.

Ostepressere. Ostelager: 10 tons gæringslager + 8 tons modningslager
Kommunal spildevandsrensning.