Løsning Kro og Gæstgivergård

Muligheden for at se videoen på mobiltelefon er afhængig af mobilselskabets dækning i området.

Gæstgivergården ældste billedeGæstgivergården er fra midten af 1800-tallet.
I den ende af bygningen, der vender ud mod Vestergade var der købmandsforretning og i bygningen ved siden af var der kørestald.
Jernbanen kom til i 1868 og så blev der basis for mere handel og grunde blev udstykket her på denne side af banen. Som man kan se på billedet her over, fra 1870, var der ingen huse mellem gæstgivergården og kirken på dette tidspunkt.

DSC_0112Før gangbroen kom til – i 1920 – kunne man køre over banen her på stedet.
Man ser tydeligt de høje vinduer og indgangen i gavlen til købmandsbutikken.

Kroen luftfotoKøbmanden blev til brugsforening og kørestalden indrettet til butik og lager.Bag ved Gæstgivergården lå foderstofforeningens bygninger.

På den tid blev kommunen også styret fra Gæstgivergården og husede det daværende kommunekontor.

Gæstgivergård med opelI 1963 blev Gæstgivergården stykket fra Foderstofforeningen og købt af brødrene Jørgensen. Efter en renovering og ombygning, åbnede stedet igen og i de følgende år var der flere bestyrere og forpagtere.

Den nuværende ejer – John Andersen – overtog kroen i 1986.
Dengang var der kro – bodega – diskotek og udlejning af værelser. Siden er der blevet udvidet med flere værelser, festlokale og restaurant.

John AndersenDer har været stor aktivitet på kroen gennem årene og John ”Kromand” Andersen er ofte selv gået foran med underholdningen – som fx at cykle fra Skagen til Kruså på 21 timer uden forudgående træning, kravle op i TV2 masten i Kragelund og sejle over Lillebælt i et badekar.