Referat fra møde Aale Lokalhistoriske Forening 2013-10-10

Inga og Jytte havde lavet en liste med forslag til QR-steder – og havde allerede samlet noget baggrundsstof.

• Mindestenen i Donnerup (RAF fly styrtede ned i 1944)
• Kvindegen – plantet i 1915 da kvinderne fik valgret
• Præstegården og det flotte gamle sognehus
• Kirken
• Forsamlingshuset (det første fra 1882 – nyt i 1925)
• Skolen. Der har været 14 skoler i Aale i tidens løb.
• Stationen med foderstof (Vestbanen – stationen – afsporing/ulykker)
• Telefoncentralen (evt. video fra Jysk Telefon + historier)
• Åstedbro Kro
• Minihallen – lokalt sammenhold – kan relateres til andelsbevægelsen (mejeri og brugs er helt væk).
• Forskellige anekdoter/historier

QR-fortællinger skal gøres interessante ved hjælp af filmklip, billeder, lyd. Gerne sammensatte historier med oplysning og ”dramatik”.

Nogle steder, f.eks. ved kirken, kan man lægge mere vægt på den saglige information for besøgende.
Bænken ved kirken kan evt. bruges som ”fortællebænk” til de gode historier.

Bækken, der løber gennem Aale, har været børn og unges samlingssted, så der kunne evt. også fortælles meget herfra.

Der var foreløbig ikke nogen der havde meldt sig som fortæller (den gode stemme) til historierne, men det arbejdes der videre med. Evt. Jens Madsen, der er professionel fortæller.

Lokalarkivet har stor succes med at lade en af de lokale fortælle fra sit liv/virke ved den årlige generalforsamling. De har bl.a. haft en frisør, brugsdamer og ”ballademagere” til at fortælle.

Vi blev enige om at fremrykke tidsplanen lidt, så vi kunne være nogenlunde færdige inden deres forårstravlhed (årsskrift) sætter ind. Allerede ved næste møde skulle der være poser med materiale til de enkelt QR-historier.

Opgaver Jens: Kontakte lærer Vibeke Skovsbøl for at snakke mulig skoleinddragelse i projektet. Prøve at finde en Jysk Telefon film fra en lille telefoncentral.

Næste møde torsdag den 14. november kl. 19 – samme sted.