Minihallen

Minihal fra nordDen flotte bygning du står ved – Aale-Hjortsvang Minihal – er resultatet af et enestående arbejde, som blev planlagt, udført og delvist finansieret af frivillige.

Forhistorien er den opblomstring, der var i børnegymnastik og musikskole tidligt i 1990’erne.
Pladsen på skolen var trang og der var behov for mere plads.

Først tænkte man på at udvide skolens gymnastiksal, men ville gerne tænke større og lavede derfor et forslag til en minihal, der ville koste ca. 4 mio. Kr.

Politikerne i Tørring-Uldum kommune, som kommunen hed dengang, mente ikke, at forslaget var realistisk og Lokale- og Anlægsfonden ville heller ikke støtte projektet.

mødeArbejdsgruppen gav imidlertid ikke op.

Ved hjælp af overskuddet fra et cykelrally fik de L.C. Johansens Tegnestue til at udarbejde et forslag som kunne opfylde kravene fra Lokale- og Anlægsfonden.

Prisen var nu ca. 6 mill. Kr. og kommunen vendte atter en gang tommelfingeren nedad.

I marts 2001 indkaldte borgerforeningerne til stormøde og dagsordenen var ”Lokalsamfundets overlevelse”.
Forsamlingen enedes om, at der skulle 100 % tryk på Minihallen.
Opgaven var klar: Minihal NU og Tørring-Uldum kommune skulle have et tilbud de ikke kunne sige nej til.

De efterfølgende 3 år blev alle sejl sat til og Minihallen blev et folkeprojekt.
Arkitekt Curt Lynge fra De Jyske Arkitekter blev involveret og det lykkedes endeligt – i efteråret 2002 – at få kommunen til at engagere sig økonomisk.

Efter endnu meget arbejde med at få finansiering og byggeteknik på plads – blev det første spadestik taget i marts 2004 af borgmester Kirsten Therkildsen.

04.Murere-og-beton-9.10.04Fra marts 2004 og til sommeren 2006 var mere end 100 frivillige, lokale borgere beskæftiget med opførelsen af Minihallen og renovering og ombygning af skolens tilstødende lokaler.

Der blev brugt omkring 15.000 frivillige arbejdstimer.

I efteråret 2005 kunne Minihallen tages i brug ved et stort heldagsarrangement og en fest for områdets beboere.

Arbejdet fortsatte ind i 2006, bl.a. med ombygning af gymnastiksalen til musiklokale
Budgettet lød på 3,3 mio. kr. men endte med at løbe op i 4,3 mio. pga. prisstigninger og projektudvidelser.
Det var et meget helstøbt projekt, som arbejdsgruppen herefter kunne overrække kommunen ved færdiggørelsen.

VolleyKommunen overtog Minihallen på den betingelse, at lokalsamfundet skulle stå for rengøring og vedligeholdelse i de første 10 år. Dette arbejde organiseres i dag af Brugerrådet.

Ved nytænkning, sammenhold og masser af arbejde blev der skabt noget unikt i Aale.

Minihallen er et væsentlig bidrag til lokalsamfundets overlevelse og til fælles glæde for områdets beboere.

Før-koncert