Sognehuset

Først præstebolig, siden forpagterbolig - nu sognehus.
Først præstebolig, siden forpagterbolig – nu sognehus.
Sognehuset er opført som præstebolig i 1672. Den har efter sin tid været en anselig bygning.

Omme på havesiden ses, hvor der tidligere har været en port ind til den firelængede gård. På porthammeren står på latin, at porten ikke måtte lukkes for hæderlige folk.

Fra 1672 til 1874 har 12 præstefamilier haft deres hjem i Sognehuset.

I 1874 byggede man en ny præstebolig ved siden af den gamle og Sognehuset blev forpagterbolig.
Der har boet 11 forpagterfamilier i boligen indtil 1997, hvor jorden blev bortforpagtet.

Ved en ombygning i 2000 fandt man en hidtil ukendt kælder under huset.

I dag huser det konfirmandstue, mødelokale, køkken og lokalarkiv.

Muligheden for at se videoen på mobiltelefon er afhængig af mobilselskabets dækning i området.