As Vandværk

Orla Madsen fortæller om As Vandværk

En boring ned til vandværkets grundvand kostede 5.000 kr.

Alt fra vandværket blev skrevet ned i hånden i en bog, og den bog startede sammen med vandværket i år 1948.

Hvor mange penge en person skyldte, blev også skrevet ned i en bog.

Der er kalk i vandet, som jo sætter sig på siderne af de rør, der er i vandet. Så de skal jo selvfølgelig afsyres nogle gange.
En gang i måneden putter de syre ned i rørene, og så pumper de det rundt. Det tager ca. en hel nat, for at det er helt afkalket.

Der er også en bog, som de kalder “kontrol listen”, hvor de hele tiden skriver ting om vandværket ned i.

Dengang havde man jo ikke vandmålere, så derfor blev det skrevet ned i en bog, hvad hver person skulle give af penge.

Dengang i 1948 gav man ca. 53 kr. hver måned per kubikmeter vand.

Boring til forsyning af As Vandværk.
Boring til forsyning af As Vandværk.
Udpumpning til Nord/Syd, med måling af forbrug.
Udpumpning til Nord/Syd, med måling af forbrug.
Rentvandspumper og skyllepumpe.
Rentvandspumper og skyllepumpe.
Rensning af vand, åbent filter system.
Rensning af vand, åbent filter system.

Video fra filtersystem:

Lavet af elever på As Friskole.