Barritskov Gods / Årstiderne

Barritskov Slots hovedbygning er fra 1916, hvor man samtidig rev det gamle slot fra 1500-tallet ned. Resterne af ”det gamle Barritskov” ligger som en ruin i den private park. Øst for nuværende hovedbygning ser man forvalterbolig, godskontor, folkekøkken og de tidligere avlsbygninger, der er opført 1880-84.

Der er sket store ændringer i brug, udseende og i bygningsmassen i det hele taget i forbindelse med udviklingen af Aarstiderne som virksomhed.

Barritskov Gods har været kendt siden 1261, hvor den tilhørte Hr. Niels, der grundlagde franciskanerklosteret i Horsens.

Det gamle Barritskov fra 1500-tallet, ca. 1910
Det gamle Barritskov fra 1500-tallet, ca. 1910

Barritskov var en ”hovedgård”, hvilket betød at ejendommen var opdelt i hovedgårdens jord, som blev ejet og drevet af godsejeren, og fæstegodset, som blev lejet ud til fæstebønder og fæstehusmænd. Barritskov ejede det meste af Barrit Sogn og havde også fæstegårde i Vrigsted, Klakring og Rårup sogne.

Matrikelkort, 1777-1880-erne. Det gamle Barrritskov med avlsbygninger, park, mølledam og vandmølle (ved 16)
Matrikelkort, 1777-1880-erne. Det gamle Barrritskov med avlsbygninger, park, mølledam og vandmølle (ved 16)

Godsejeren havde forskellige rettigheder: Han var skattefri, havde ”hals- og håndsret” over sine fæstere – kunne idømme dem straffe, hvis de overtrådte regler, han havde jagt- og fiskeriretten til al jorden – herlighedsretten m.m.; men godsejeren havde til gengæld også forskellige pligter: At inddrive fæstebøndernes skatter til kongen og tiende til kirken, som han i øvrigt selv ejede, at udskrive soldater, at ansætte juridisk uddannet personale til at ordne skifterne efter afdøde fæstere og lovformelige kontrakter med fæsterne m.m.

Under de store landboreformer i slutningen af 1700-tallet blev stavnsbåndet ophævet, og bønderne begyndte at købe deres gårde fri af fæstet. 1855 ophørte hoveriet, hvilket efterlod godset med et stort behov for arbejdskraft. Der blev ansat herregårdsbisser, og godset blev hurtigt til sognets største arbejdsplads. Der blev opført landarbejderboliger og boliger til øvrige ansatte.

I svinget vest for Barritskov ligger en gammel landarbejderbolig – Barritlunds Hus – hvor 2 polske familier med 21 børn en overgang havde til huse. I det hele taget var de ansatte en mangfoldig og international forsamling: Mejeristen var holstener, og en danselærer gjorde en norsk malkepige gravid.

Syd for vejen, rundt langs mølledammen lå kuskens hus, smedjen, møllen (kendt fra 1400-tallet), gartneriet og sydøst for godset lå skyttens hus. Barritskov var i sig selv en landsby – og Barritskovby var Barritskovs by.

Barritskovs ansatte i markbruget, ca. 1935
Barritskovs ansatte i markbruget, ca. 1935

Efter ca. 150 år som storlandbrug i adelig eje, blev godset solgt til Harttung-familien, der drev godset videre. Men fra 1996 begyndte en omlægning til økologisk grøntsagsproduk-tion og salg. Den virksomhed, der i dag er ”Aarstiderne”.

Se: http://www.aarstiderne.com/Om-aarstiderne/Ide-og-baggrund/Historien

Kort med placering af QR-historier i Barrit/Vrigsted og omegn.