Stenhøj Maskinfabrik

Sigurd Stenhøj købte sin læremesters, J.C. Kammersgaards, smede- og maskinforretning i 1917. Reparation og produktion af dele til landbrugets maskiner var det vigtigste; men ret hurtigt kom autoreparation og salg af Ford-biler med.

Stenhøjs Smedje på nuv. Barrit Langgade 176, 1917. Efter flytningen til den ny fabrik på Barrit Langgade 190 blev her jernstøberi.
Stenhøjs Smedje på nuv. Barrit Langgade 176, 1917. Efter flytningen til den ny fabrik på Barrit Langgade 190 blev her jernstøberi.

Med fremkomsten af de lavere Chevrolet-biler fik Stenhøj idéen til at lave en hydraulisk autoløfter og satte den i produktion. Allerede i 1931 var der 10 mænd beskæftiget med produktion af autoløftere, og i 1932 modtog de den første eksportordre – til Durban i Syd-afrika.

Produktionen udvidedes med kompressoranlæg, og allerede før 2. verdenskrig (1939) havde Stenhøj sat en produktion af gengasgeneratorer til både person- og lastbiler i gang.
Efter krigen blev pladsen for trang. Der blev købt jord af Barritskov, og der blev opført ny gennemrationaliseret fabrik på Barrit Langgade 190.

Fra midten af 1950-erne var Stenhøjs helt store vækstperiode. Der blev bygget ny svejse-hal, nye sidehaller, ny administrationsbygning, flere haller – i 1964 opførtes hal 8, og det oprindelige areal, købt af Barritskov, var ved at være fuldt bebygget.

Stenhøj Maskinfabrik, ca. 1980.
Stenhøj Maskinfabrik, ca. 1980.

Stenhøjs behov for arbejdskraft var et konstant problem. Det nødvendige antal arbejdere fandtes ikke i Barrit-området, og der var heller ikke boliger nok.

Der opførtes medarbejderboliger ved fabrikken, ”Finnehusene”. Tømrermester Viggo Jør-gensen tegnede en ”typevilla”, der opførtes flere steder i Barrit. Stenhøj gav tilskud til køb af bolig.

I 1959 ejede fabrikken 25 udlejningsboliger. ”Garagekompagniet” langs Barrit Langgade og ”Jomfruburet” ved Vævergade blev opført, og for arbejdere fra Juelsminde og Horsens kørte der en ”Stenhøjbus”, der samlede folk op og transporterede dem direkte til fabrikken. Den kørte helt til 1987.

Produktionen på Stenhøj – og andre metalvirksomheder som Anders Pedersens Maskinfabrik, Barrit Jernstøberi, HACO – medførte gyldne tider for arbejdere og håndværkere i Barrit. Stenhøjs betydning for lokalsamfundets udvikling kan ikke overvurderes.

Men op gennem 1980-erne blev udviklingen dog meget stormfyldt. Virksomheden blev solgt et par gange og strategien ændret. Man satsede internationalt og opsplitning i specialiserede divisioner.
Kuren virkede, og virksomheden er igen en betydelig faktor som arbejdsplads i Barrit, som produktionsvirksomhed i Danmark og som leverandør af autolifte, kompressorer og specialløsninger indenfor hydraulik til hele verden.

Se mere om Stenhøj-Gruppen

Kort med placering af QR-historier i Barrit/Vrigsted og omegn.