Bjerre Kirke

Bjerre Kirke

Bjerre Kirke er en frådstenskirke i romansk stil, hvis ældste dele kan dateres helt tilbage til omkring/før år 1200, tårnet er lidt yngre.

Bjerre Kirke og skole

I 1600-tallet havde kirken mange vekslende ejere (tilhørte to gange Skerrildgård), og i 1687 afhændede Kronen kirken, som derefter tilhørte forskellige prominente personer, bl.a. en kancellisekretær, en admiral, en københavnsk handelsmand, en borgmester i Horsens, en købmand i Horsens og senere først én, så en anden gårdmand i Hornum/Hornumkær, indtil kirken i 1913 overgik til selveje under Bjerre-Hatting Herreders Provsti.

Bjerre Kirke 01

Kirken blev senest istandsat i 1995-1999.

Det er skibets højtsiddende vinduer, der indikerer kirkens alder.
Byggematerialet frådsten, en porøs kalksten, blev anvendt til flere af de ældste kirker i Danmark.
Ydermurene, der ikke står på nogen sokkel, har gennem tiderne været repareret flere gange.

Bjerre Kirke 02

Fra 1913-1997 er murene repareret med munkesten. Altertavlen er fra omkring 1634.

Tårnet har en af landets ældste kirkeklokker fra 1300-tallet, lavet af en støber Uldall, vægt 350 kg, diameter 818 mm.

Kirkegården omlægges p.t. (2014-) grundet flere urnebegravelser.

Se bogen “Danmarks Kirker”, ISBN 978-87-7602-147-4