Dommergården

”Dommergården” er opført omkring 1854 som bolig og kontor for herredsfogeden. Dengang hed huset ”Aldershvile”.

Dommergården før 1991

Dommergården har huset herredsfogeden til 1919, hvor retsplejeloven fra 1916 trådte i kraft og retsinstansen flyttes til Horsens.

1919 til 1942 var Dommergården bolig for bl.a. dommer Schjørring.
1942 til 2000 Børne- og ungdomspensionen ”Dommergården”
2001 bliver huset solgt til privatbolig og virksomhed.

Dommergården luftfoto før 1991

Før 1854 var herredsfogeden en gårdmand fra en af de større gårde i herredet, og justitsråd, herredsfoged og birkedommer Brorson boede på ”Herredsfogedgården” i Hornsyld.
Pudsigt nok flytter Børne- og ungdomspensionen ”Dommergården” i 2000 til Hornsyld i nye flotte lokaler på Bakkevej, og kaldes nu Børne- og familiehjemmet ”Bakkevej”, bygget på det sted hvor ”Herredsfogedgården” tidligere lå.