Herreder

Herreder
Udsigt fra Galgebakken over Dallerup Sø

Inddelingen af landet i herreder går sikkert helt tilbage til vikingetiden. Herred kommer måske fra “hær-ridt”, dvs. at man fra dette område skulle stille med et bestemt antal ryttere til kongens hær.

Udsigt fra Galgebakken over Dallerup Sø
Udsigt fra Galgebakken over Dallerup Sø

Herredet har været en retskreds med domstol og et tingsted, der som regel lå ved en høj, hvor herredets galge var placeret.

Herredsfogeden var dommer og fik med tiden flere administrative opgaver.

Ved retsplejeloven i 1916 blev opgaverne delt mellem en dommer og en politimester. De nuværende politikredse bygger i høj grad på den oprindelige herredsinddeling.

Hedensted Kommune er sammensat af dele af Bjerre, Hatting, Nim, Nørvang og Vrads Herred.