Kategori: Se ugens baggrundsbillede

Uge 43 – Strøm på Stenderup

Elever fra 4. klasse i Stenderup var ude for at lære om strøm. Det var BHHH, der leverede den første strøm til byen i 1919 og på gårdene var man glade for den nye energikilde. Der blev lagt kraft ind,

Uge 42 – Rårup International Airport

På vandreturen “Rundt om Skævlund, fortalte Knud Nielsen, formand for Horsens Flyveklub, om klubbens historie, Rårup International Airport og det spændende og vanedannende flyverliv.

Uge 41 – Rårup Kirke

Den store Rårup Kirke på en solrig efterårsdag. Tårnet er fra 1943. Et tidligere tårn faldt sammen i 1660 og i den mellemliggende tid måtte klokken nøjes med en klokkestabel.

Uge 40 – Sten på markerne

Gammel Hans, der var røgter i Glud præstegård i begyndelsen af 1800-tallet, spurgte en dag provst Plesner, hvor de mange sten, der lå på markerne stammede fra. Provsten svarede, at de var kommet hertil fra Norge, hvortil Hans svarede, at

Etiket:

Uge 39 – Aye, aye captain !

Juelsmindes vartegn, Fregatten Jyllands anker, fik besøg af elever fra Gamlebyen Skole i Oslo. Eleverne blev guided rundt i byen af deres venner fra 6. klasserne på Juelsminde Skole. De besøgte også bl.a. Odelsbjerg, Hotel Juelsminde Strand (Færgegården Juels-Minde), den

Uge 38 – På jagt efter byggematerialer

3. klasse fra Glud Skole på jagt efter byggematerialer. I gamle dage hentede man materialerne i området omkring landsbyen. Træ, ler, tagrør, sten, sand og kalkholdig mergel til at kalke med. Her hviles der ud på en ældgammel rest af

Uge 37 – Cykeltur langs Juelsmindebanen

Det blev en fin tur langs Juelsmindebanen denne sensommeraften. Der var regn både før og efter, men de 25 deltagere nåede rundt i tørvejr. Der er en stigende interesse for at komme ud på cyklen og mange af deltagerne cyklede

Uge 36 – En tidslinie i Stenderup

Et historie-forløb med cykeltur og byvandring i Stenderup og omegn er slut. Arkæologiske udgravninger ved skolen, historier om røverne i Trelde, teglværket og jernbanens betydning for byen og meget mere. Med hjælp fra Stenderup lokalarkiv blev historierne gravet frem. Resultatet

Uge 35 – Et godt neg

Er neget bundet godt sammen, så skal det kunne tage et velrettet spark – uden at båndet løsnes. Der sparkes igennem, når elever fra 5. klasse på Glud Skole lærer om høst, redskaber og maskiner på Glud Museum.

Uge 34 – Aye, aye kaptajn !

Skoleelever – her fra Stenderup – elsker at cykle. Så det er med at komme ud på tur, hvor der både kan undervises i f.eks. historie eller natur/teknik og indåndes frisk landluft. Men det bedste er nu en god leg:

Uge 33 – Svanedammen

Svanedammen er hyggelig at besøge – og ænderne nyder at blive fodret. I år har dammen fået en ansigtsløftning med stensatte kanter og en sti hele vejen rundt.

Uge 32 – Høst- og markedsdage

De gæve høstkarle hænger i og pigerne river sammen og binder neg bag dem. Det er festligt, når der høstes på Glud Museum og de gamle høstmetoder vises frem.

Uge 31 – Sommer i landsbyen

Der er gang i aktiviterne, når der er “Sommer i landsbyen” på Glud Museum. Ferieaktiviteter for børn, levendegørelse og arbejdende værksteder, frivillige på havearbejde o.m.m.

Uge 30 – Krabber og måger

Krabbefangst er populært om sommeren her inderst i den gamle havn i Juelsminde. En listig måge holder skarpt øje med udviklingen og slår til, så snart der falder en bid madding af.

Uge 29 – Trillebøren

Skulle man vælge de redskaber, der har lettet arbejdet mest, må trillebøren komme højt på listen. De første kom sikkert i brug i Kina for ca. et par tusinde år siden – med et meget stort hjul og “kassen” højt

Uge 28 – Banesti i Uldum

Horsens Vestbaner – strækningen Horsens-Tørring – gik gennem Uldum. Den gamle stationsbygning ligger for enden af Stationsvej, ved Industrivej, der er anlagt lige oven på den tidligere bane. Banens forløb kan følges videre langs den lille sti på billedet, indtil

Uge 27 – På cykel gennem Uldum Kær

I Uldum Kær er der fred og ro og højt til himlen. Man kan komme på kryds og tværs gennem kæret – både til fods og på cykel. Der er fine stier – nogle steder bygget i træ hævet op

Uge 26 – Grøde og badeliv i Gudenåen

Man kan gå eller cykle på jernbanestien mellem Aale og Rask Mølle. Her går broen over Gudenåen tæt ved Aale og her er der også anlagt en rasteplads for kanofarere. På denne skønne dag var der fuld gang i både

Uge 25 – Naturkunst ved Albæk Hoved

Langs kysten findes flere steder skrænter med plastisk ler, der får jorden til at skride ud i vandet. Træerne på skræntens top skrider med og stranden fyldes af faldne skovkæmper, der med bølgernes hjælp bliver til hvidskurede fantasidyr. Albæk Hoved

Uge 24 – Gudernes Kær

Fra udstillingen Gudernes Kær / Uldum Kær ved Tørring Teltplads. Med mikrofon – skaberen af værket – den dygtige trækunstner Hans Madsen, Skovby. Udstillingen har hentet inspiration og tager afsæt i arkæolog Allan Skou Larsens fortællinger om offerfund i Uldum

Top