Uge 40 – Sten på markerne

Uge 40 – Sten på markerne

Gammel Hans, der var røgter i Glud præstegård i begyndelsen af 1800-tallet, spurgte en dag provst Plesner, hvor de mange sten, der lå på markerne stammede fra.

Provsten svarede, at de var kommet hertil fra Norge, hvortil Hans svarede, at så må det have været et forfærdeligt blæsevejr.