Dalsgård – Båstrupvej 57

Gården nu
Sådan ser min gård ud nu.

Gårdens stuehus har skiftet udseende.

Udlængerne har ikke skiftet så meget udseende.

Og porten er der stadig den dag i dag.

Stjerneudstykning

Sådan ser stjerneudstykning ud.

Som man kan se på billedet går det længere ind på midten og gårdene ligger tæt op af hinanden, men de har lagt tættere end de gør nu.

Grunden til at de ligger så tæt op af hinanden var fordi, hvis der kom røvere var det nemmere for gårdene at holde sammen mod dem.

Dyr på gården

Der var mange forskellige dyr på gårdene, fordi hvis det gik dårligt med grisene så havde man kørerne, og omvendt.

Det samme hvis det gik dårligt med hønsene så havde man de andre dyr.

Det var derfor der var mange forskellige dyr.

Ild på gårdene

Hvis stuepigen blev sure på landmanden kunne de godt finde på at sætte ild på gårdene, også spredte ilden sig hurtigt ,og kunne også sprede sig til nogen andre gårde.

Hvilket gods/gård hørte gården til?

Dalsgård hørte til Agersbøl gods.