Tørringbanen – 6. etape – Uldum og Ølholm stationer – ca. 10 km

Ruten kan ses på hedensted.dk/ture, hvor man evt. kan følge sin placering via GPS.

En folder med oversigt over de 9 etaper langs Tørringbanen kan hentes her: Tørringbanen PDF

Rutebeskrivelsen med kort kan hentes som print her: 6.etape PDF

6.etape – Uldum og Ølholm stationer

Parkering ved Uldum Station.

Uldum Station – Stationsvej 6 – 20,3 km

Uldum Station 1906

Omkring år 1900 havde I.P. Hansen en stor købmandsgård i byen og det var før der kom foderstofforretninger i Flemming, Rask Mølle eller Kragelund.
”De holdt i lange rækker med vogne, der skulle læsse foderstoffer ved ham. Det var ikke et særsyn at se, at der stod en halv snes banevogne hernede, som var kommet med fodervarer fra Horsens, og der kørte en vogn næsten ustandselig med varer fra stationen op til købmandsgården.” (Viggo Juuls erindringer)

Uldum Station 1961

Følg banen mod sydvest ad Industrivej, som løber langs industrivirksomheden.
Sporet forløb på det grønne område øst for Industrivej. Fortsæt over Fasanvej til Solsortevej.

Her fortsætter sporet ind i parcelhusområdet. Kør til venstre ad Solsortevej. Til højre ad Vestergade og til højre ad Lærkevej. Et stykke fremme på Lærkevej går en sti fra til venstre. Det er banesporet, der fortsætter her. Stien ender ved en ny udstykning kaldet Lillekongens Ager.

Lillekongen af Uldum
Der var også driftige folk før banen kom til. Jørgen Jensen (1778-1865) spillede en stor rolle på egnen og titlen “Lillekonge” var næsten officiel anerkendt. Amtmanden brugte den på brevene til Jørgen Jensen, hvor han skrev på konvolutten: Sognefoged, Lægsmand, Snefoged, Brandfoged, Kammerraad, Dannebrogsmand – Lillekonge i Uldum.
Han ejede gården Karensdal, der ligger nord for udstykningen – Lillekongens Ager – der er opkaldt efter ham.

Kør til venstre og til højre ad Langagervej mod Ølholm. Banen gik inde på marken nord for vejen.

Tegl og tørv
Gården hedder Kjærgård og 200 m vest herfor lå Hesselballe Kjærgård Teglværk (1857-1902).
En gren af Langagervej fortsætter mod nord ud i mosen og stopper først , når den er nået helt til ”Verdens Ende”.

Mod nord et vidt udsyn over Uldum Kær.

Vi er på sporet
Fra dette punkt til Ølholm Station går vejen lige ovenpå det gamle banespor.

Mergeltransporter
Jordforbedring med kalkholdigt ler – mergel – vandt frem, da man nu kunne få mergel med toget ”lige til døren”.
Et sidespor blev anlagt til et mergelleje ved Hesselballe i 1911. Der kom betydelige mængder herfra, f.eks. 3.667 t i 1915-16.
Ellers kom de største mængder helt fra Søvind. Her kunne man fylde 36 vogne om dagen, hvilket betød 3-4 ekstra tog for Odderbanen og Horsens Vestbaner.

Fortsæt ad Langagervej/Banevej ind i Ølholm. Hvor vejen svinger skarpt mod venstre, fortsætter Banevænget lige ud og her lå stationen.

Ølholm Station – Banevænget 5 – 24,5 km

Ølholm Station 1962 (EDE)

Stationen er malet hvid og ligger lidt længere tilbage end det gamle pakhus (Banevænget 3), der ligeledes har gennemgået en forvandling til bolig.

Uldumvej
Nr. 10 Ølholm Kro 1892-
Nr. 6 1934-55, Tatol
Nr. 4 1924-1960, Skrædder – Trikotage – Håndkøb – Pensionat

Vejlevej
Nr. 1 – Ølholm Mejeri
Nr. 7 – ”Slap a”, 1934-81,
Pensionat – Brødudsalg – Konditori – Café – Spisested – Diskotek
Nr. 16, 1947-50, Isenkræmmer – Trikotage
Nr. 13 – Oman Jun.’s Møbelfabrik
Grundlagt 1933 med produktion af især soveværelser, senere spisestue-møbler, reolsystemerne Classic og Scan-Flex. I dag flyttet til Horsens.

Drej til venstre ud ad Holmdalsvej og fortsæt til Hesselballevej.

Hesselballe
I 1890 kom der mejeri til Uldum sogn – i Hesselballe. Efter 15 år med mælk og smør blev det nedlagt og bygningen solgt til en ølbrygger. Hesselballegårdene leverede så mælk til Dortheasminde mejeri, indtil Uldum mejeri (1906-68) kom i gang .

Valdemars vej til Ribe
Navnespor efter den gamle vej fra Skanderborg til Ribe findes her på Hesselballevej med nr. 15 Ribegård og Ribebakke og nr. 14 Riberhus.

Uldum Mølle
Ved Skolegade i Uldum ligger den flotte Uldum Mølle med de store vinger, der stadig kan dreje. Møllen er aktiv – både med at male korn og med at være museum med udstillling om egnens og møllernes historie.

Uldum Højskole
En af de ældste højskoler og Danmarks længst fungerende. Skolen er fra 1849 og fortsætter med at sætte sit præg på by og egn.

På opdagelse i Uldum
En dramatisk begivenhed i 1897 ændrede byens udseende.
Nogle drenges leg med ild førte til at 3 af byens gårde brændte. Et stuehus, der også havde været kro, blev reddet og ligger stadig på Søndergade 24. Gårdene blev ikke genopført i byen med i stedet flyttet ud på deres marker. Hvor de gamle gårde lå, byggede købmand I.P. Hansen bageri, forretninger og beboelser.
Byen ændrede karakter til stationsby og murermester Peter Nielsen satte sit karakteristiske præg på mange af husene i byen.