Juelsminde Kirke

Juelsminde Kirke

Juelsminde Kirke
Juelsminde Kirke, tegnet af arkitekt Magdahl Nielsen, stod færdig i 1913 – hundrede år efter opførelsen af Færgekroen Juels-Minde.

Borgerne i Juelsminde var gået sammen i forsøget på at rejse midler til en kirke i den nye by og havde indsamlet 4000 kr. Godsejer Schou, Palsgård, havde stillet i udsigt, at han ville forhøje denne sum med 6000 kr.
På et møde om kirkesagen afslørede han, at han også havde i sinde at skænke en plads til at bygge kirken på, ”men er vi kommet så vidt”, fortsatte han ”så må vi også have kirken bygget, og derfor er min hustru og jeg blevet enige om at bygge den”.

Juelsminde Kirke inventar
Kirkens inventar er i vid udstrækning udført efter tegninger af Magdahl Nielsen.

Juelsminde Kirke altertavle
Altertavlen er et stort rundbuet maleri, Jesus på korset, udført af P. A. Schou (onkel til E. V. Schou).

Juelsminde Kirke døbefont
Døbefonten er af klæbersten, udført af stenhuggermester H. J. Larsen, København.

Juelsminde Kirke prædikestol
Prædikestol med himmel, korstole og korpanel er udskåret i egetræ.

Juelsminde Kirke kirkeskib
Et kirkeskib ”Fregatten Jylland” er skænket af en kreds af Ejnar Schous venner og ophængt 9. maj 1914 ved veteranfesten i Juelsminde for Slaget ved Helgoland.

I våbenhuset, der findes i tårnet, er der indmuret en mindesten, der fortæller:
”Denne Sten skal vidne igennem Tiderne om Beboernes Taknemmelighed overfor Godsejer Ejnar Viggo Schou og Hustru Elisabeth Schou til Palsgård, som skænkede Kirken med Kirkegård og Præstebolig.”