Skolen/Biblioteket

Skolen/Biblioteket
Wedelsgade med skolen for enden af gaden. I den store bygning til venstre - kaldet Kærvig - var der først købmand og senere brugsforening.

Efterhånden som børneflokken i Juelsminde voksede, blev det mere og mere aktuelt med en skole.

Kun jernbanefunktionærernes børn fik undervisning, fordi driftsbestyrer Bentzon havde ansat en privatlærerinde.

Denne udvikling kunne ikke fortsætte, så i 1897 besluttede man at leje et værelse hos blikkenslager Rasmus Sørensen, Odelsgade 15, hvor alle børnene kunne få skoleundervisning. En ung lærer Vestergaard blev ansat.

Der var 18 elever delt i 2 klasser. De store børn gik fra 9-12 og de små fra 13-16.

Senere flyttede man undervisningen over i et lokale i bagerens gård, Juelsgade 2.

Wedelsgade med skolen for enden af gaden. I den store bygning til venstre – kaldet Kærvig – var der først købmand og senere brugsforening.

Befolkningstallet var stadig stigende og det blev nødvendigt at få større lokaler. Baron Wedel-Jarlsberg, Palsgård, forærede i 1900 kommunen ”en liten tomt”, hvor skolen blev bygget – Wedelsgade 1.

Lærer Vestergaard blev i januar 1901 afløst af lærer Søren Frederik Johansen.

En forskole blev bygget i 1908 – Søkjær 11A – og lærerinde Martha Sørensen blev ansat.

Lærer Johansen blev syg og derfor ansatte man i 1909 lærer Baunsgaard.

I 1917 udvidede man skolen og indrettede to klasseværelser.

Man ansatte andenlærer Aage Nielsen, der i 1925 blev afløst af lærer S. Iversen, der igen blev afløst af lærer Otto Jørgensen i 1927.

I 1952 byggede man en ny stor folkeskole med realafdeling på Færgegårdsbakken midt mellem Klakring og Juelsminde.

Den gamle skole her på stedet blev rådhus til 1980 og derefter bibliotek.