Thors hammer

Thors hammer

Thors hammer sidder fast i en sten – Thors hammer og flintsmedens økser

Thors hammer Mjølner blev i overgangen til kristen tro et modsymbol til korset. Hammeren blev brugt til at kæmpe imod jætterne og andre fjender. Thor er frugtbarhedsguden og med stort temperament svinger han øksen mod det ufrugtbare, mod Midgårdsormen og mod kaos i kosmos.

I skrivende stund i det sene forår 2017, er der netop på en mark fundet en Thors hammer meget tæt på Uldum Kær i nærheden af Borring. Den er fremstillet af bly eller tin eller en blanding og har været båret af en Asatroende, da den har et ophængningshul. Det unikke amuletfund er så nyt, at det endnu ikke er blevet færdigundersøgt af Vejle Museum.

Stednavne med Thor i kan være overlevende navne for kultsteder.
Men også lokale stednavnes oprindelse rundt om Uldum Kær burde måske forskes. Måske kan navnene lede til fund af de gamle vikinge-kultsteder:
Ovnbjerg, Ørnkol, Kildegård, Sortbjerg, Gretkjær, Skjephøj, Stenkjærhøj, Bjørnekjær, Bavnehøj eller Hjullkjær.

Vikingetidens offerfester er skildret af Adam af Bremen: ”De hængte hunde, heste og mennesker”. Skriftlige kilder nævner, at ofringsstederne findes ved kilder, i lunde eller ved gravhøje. Arkæologiske spor fra Vikingetidens offerpladser er af arkæologer analyseret til bl.a. at være blod og smeltet fedt og er fundet tæt på stormandsgårde.

Skikken med at ofre kan i Danmark følges tilbage til stenalderen.
Således er der i det centrale Uldum Kær fundet 4 flintøkser på det samme sted. Det er typiske offerøkser fra bondestenalderen. Mange steder i vandomgivelser er der ofret sådanne økser. De har som Thors Hammer også været symboler for en anden tid. Den nye slægtsskabsreligion i overgangen til landbrugserhvervet skulle vinde over jægerkulturen. Skoven skulle fældes og afgrøder skulle sås i kollektivt arbejde! Økserne er slebne som det skinnende, men uopnåelige metal. Metallet kobber var stadig forbeholdt de få.

Kunstneren Hans Madsen skriver om værket Thors Hammer, at Thor med øksen prøver at ramme Midgårdsormens hoved, og hermed rammer hammeren stenen og sidder fast, derfor findes hammer og sten et sted ved kanten af Gudenåen.
Der er nu fundet en ”rigtig” og autentisk Thors Hammer tæt på Uldum Kær!