Mennesker eller guder?

Mennesker eller guder?

Allé med menneskeskikkelser – Er det mennesker eller guder?

Der findes rester af menneskelige træfigurer stukket ned i moser, bl.a. den 88 cm. høje Brodenbjergmand fundet i en mose ved Viborg, formet engang i yngre bronzealder og med en overdimensioneret erigeret penis.

Der er indtil videre ingen træfigurer fundet i Uldum Kær, men de har uden tvivl været her. Brodenbjergmanden fandtes i kanten af mosen og tæt på en stendynge med håndstore sten. Måske har den stået ovenpå stenene. Sådanne yderlige steder i Uldum Kær er i dag mange steder pløjet op til intensiv landbrugsdrift.

Der er i figurerne tydelig markering af køn, og ofte er der både kvinder og mænd: Var det et minde om forfædrene, oldemor og oldefar, eller var figurerne guder eller måske afbilleder af rituelle handlinger om de religiøse historier?

På de mange helleristninger især i Sverige, er de tegnede figurer og scener tolket som det bronzealderfolket så, når de vigtige rituelle scenerier blev gennemført. Sådan kan træfigurer i mosen også tolkes. Her stod navngivne vigtige personer og var guder, eller skulle spille guder.

I kanten af Uldum Kær i Dortheasminde blev der i 1970`erne udgravet en særlig høj med mange fund fra perioden fra Bondestenalderen, Enkeltgravstiden og Bronzealderen. Her var også bygget et kulthus i kanten af højen og ved siden af i hundredvis af kogestensgrupper, huller i jorden med ildspåvirket sten i. Her har der sikkert været afholdt religiøse samlinger med spisning af rituel mad. Måske har man smidt de bålopvarmede sten i hullerne og herefter hældt vand over, så vandtåger har indhyllet mosen i den nedgående sols stråler.

Med helleristningsbilleder, fund og forskning af bl.a. Egtvedpigen samt fri fantasi kunne oldtidens øjebliksbillede ved Dortheasmindehøjen være: Når lurspillerne og de mavedanserlignende kvinder i akrobatiske spring kom ind på scenen i mosens religiøse fester, bevægede de sig hen ad en menneske-allé, der var opstillet med egnens vigtigste ledere og præster i gudeiklædninger.

Alleen kunne også bruges til andre religiøse begivenheder, f.eks. da Uldum Pigen blev ofret i Mosen. Her stod Uldum Kær-områdets øverste høvdinge, familieoverhoveder og kvindelige og mandlige præster og sanktionerede ofringen samt styrkede de religiøse og retslige beslutninger, der lå bag.

Kunstneren Hans Madsen fremstillede i 2014 en mands- og kvindefigur til friluftsspillet, ”Myternes Dal – Opgøret”, et amatørfriluftsspil i selve kæret med mange tilskuere og stor bevågenhed.